pl-Ti, kteří neměli vánoce...

2012-03-19

Ti, kteří neměli vánoce

Vánoční svátky roku 2010 jsou za námi. Byla to pro nás to svátky pohody a požehnání. Svátky jsou dobou, kdy máme k sobě blíž a obdarováváme své blízké. Co kdybychom také obdarovali někoho, kdo nám to nebude moci vrátit, ale potřebuje to mnohem více než my? 

Chci Vám představit lidi z nedaleké Zakarpatské Ukrajiny, kteří žádné Vánoce mít neměli. Jsou to Romové z Mukačevského tábora. Na malém prostoru a v ubohých podmínkách jich tam žije necelých 5000. Jejich největším nepřítelem je zima a hlad. A to nejhorší, co je mohlo postihnout, byly nedávné přívalové deště, které přišly dva týdny před vánocemi. Voda, která neměla kam odtékat, jelikož kanalizace tam neexistuje, zaplavila velkou část tohoto tábora. 

Některé domky jsou naprosto nepoužitelné, dva z nich spadly a spousta dalších je v kritickém stavu. Sbor církve Živého Boha, která v tomto táboře pracuje, se stará asi o čtyřicet postižených rodin. Zajišťuje pro ně nenutnější pomoc, potraviny, oblečení a náhradní bydlení. Teď, když přišel mráz a začalo sněžit, je to trochu lepší. Některé rodiny se vrátily do podmočených domů, ale neví se, co bude, až mráz povolí.

  • nejnutnější potraviny
  • zabezpečení chodu rodin a hygienické potřeby
  • oblečení
  • dřevo na topení
  • další potřebné věci pro jejich přežití

Tímto se obracíme na všechny lidi dobré vůle, kteří rádi dávají. Udělíme něco ze svých stolů, nebo si vše necháme pro sebe? Potřebovali jsme zajistit na nejnutnější potřeby zhruba 3000 USD, což činí 57000 Kč Pokud by někdo z Vás chtěl přispět, tak může peníze poslat na účet církve bratrské v Třinci-Lyžbicích:

V pondělí 27. 12. 2010 ráno odjel pětičlenný tým s pomocí na Zakarpatí. Za AC Třinec jel Mateusz Gruszka, za stanici Hrádek - AC Třinec jel Hynek Raszka a Radim Puda, za CB Třinec to byli Slavoj Raszka a Jaroslav Rajca. Celková sbírka na níž se podíleli lidé z celé naši republiky a také Polska více než 200 000 Kč.
Za přivenené finance bude zajištěno:
Byly rovněž nakoupeny vánoční balíčky postiženým rodinám, ke byly základní potraviny pro přežití, a také něco pro děti. Dále náš tým mohl celou situaci zmapovat, abychom mohli na jaře pomoci jak finančně, tak prakticky. Pokud zbudou nějaké finance z těchto předvánočních sbírek, tak budou použity pro obnovu zničených domků. Bratři Michalil Balko (starší pastor soboru), a Šoni Horvár (pastor romské části sboru) připravují projekt pro obnovu zničených domků. Sbírka bude samozřejme pokračovat až do vyžešení problému bydlení. Na jaře tam pracovní tým přiveze další potřebné finance na opravu a obnovu postižených domků.
Všem dárcům za naše romské přátele upřímně děkujeme.
Slavoj Raszka