Leadership

Podpora, budování vůdcovství a osobního růstu

A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, Efezským 4, 11-12

Základní oblasti seminářů vůdcovství

 • Leadership - Důležitost a podstata
 • Základní Principy týmové práce
 • Budování týmu vedení
 • Komunikace týmu vedení
 • DAVID - Budování věrného týmu
 • Vedení domácích skupinek
 • Šalamounovo vůdcovství
 • Důležitost vedení sama sebe
 • Osobní růst ve vedení
 • Charakteristiky zralých vedoucích
 • Vůdcovství a postoje srdce
 • Konflikt, kritika a konfrontace
 • Budování nástupce
 • Vize, poslání a hodnoty
 • NEHEMIJÁŠ - Tvorba a sdílení vize 
 • Hledání nasměrování společenství
 • Vedení, poradenství a koučing
 • Mojžíšovo vůdcovství