Nabídka pro veřejnost

Nabídka seminářů a přednášek

PREVENCE HROZEB IT    /    KLASICKÁ PREVENCE    /    PRO UČITELE A RODIČE    /    PRO VEŘEJNOST    /    E-BEZPEČÍ

Semináře pro rodiče, seniory a širokou veřejnost

1. Děti a HROZBY IT - seminář pro rodiče

Seminář je určen pro rodiče dětí na základních a středních škol. Zabývá se problematikou sociálních sítí, jejími klady a zápory. Představuje filosofii sociálních sítí a hlavní nebezpečí, která hrozí dětem a mládeži. Je zde možnost otázek, odpovědí a sdílení problematiky IT z praxe.

Seminář pro rodiče trvá podle potřeby 2 hodiny.

2. Internet a sociální sítě

 je určen pro širokou veřejnost pohybující se na internetu. Zahrnuje problematiku informační gramotnosti na internetu a problematiku sociálních sítí zaměřenou na Facebook. Probírá problematiku internetového bankovnictví, Hoaxu, podvodných nabídek a podobně. V neposlední řadě se zabývá Netholismem - závislostí na internetu. Nabízí návod, jak se na internetu chránit a bránit, pokud jsme napadeni.

3. Facebook a jeho pravá tvář

Facebook a další podobné sociální sítě jsou velikou pomocí v komunikaci mezi lidmi. Seminář představuje plusy a mínusy Facebooku a dalších sociálních sítí, ukazuje pozadí Facebooku a jeho skutečnou motivaci. V neposlední řadě ukazuje, jak se na sociálních sítích chovat bezpečně a co dělat, pokud se dostaneme do potíží.

4.  Netholismus - Závislost na internetu

5.  Nejsem závislý na mobilu?

6. Fake news aneb pravda nebo lež

4. Senioři a rizika internetu

Tento seminář je určen pro seniory, kteří se pohybují na internetu. Zahrnuje oblasti internetu jako jsou: problematika e-bankovnictví, Hoaxu, podvodných e-mailů, podvodných e-shopů, reklam a inzerátů. Senioři se dozví, jak se mohou bránit a co je možné dělat, pokud se stanou obětí podvodu.

5. Nebezpečí nemoci AIDS v současnosti

Tento seminář je určen pro rodiče dětí druhého stupně základních škol a studentů středních škol. Je součástí mezinárodní kampaně ACET. Odborným garantem přednášky je doc. MUDr. Hamanová, CSc., členka České společnosti dorostového lékařství. Seminář trvá dvě hodiny podle zájmu rodičů.

Jedná se o představení nebezpečí nákazy virem HIV, popis viru HIV a nemoci AIDS. Možné způsoby nakažení virem HIV, inkubační doba a následky nemoci AIDS. Ochrana a motivace k nerizikovému chování.

6.  Problematika kouření

Seminář představuje kouření jako následek manipulace okolí a vlivu reklamy.  Přibližuje nebezpečí plynoucí z kouření a jeho zdravotní a finanční důsledky. 

Probírá se zde: Jak začíná návyk, co a kdo nás ovlivňuje v oblasti kouření, co obsahuje cigaretový kouř a následky kouření, pasivní kouření a vliv kouření na plod, rozhodnutí nekouřit

7.  Pornografie - Cesta vedoucí do pekel

8.  Závislosti -Tornádo ničící vše, co mu přijde do cesty

9.  Alkohol a jeho zákeřnost