POUŽITELNÝ PRO BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

Služba mladé generaci

 PARTNERSKÉ VZTAHY    /    O ČEM SE NEMLUVÍ    /    NENABĚHNOUT NA PĚST    /    BÝT POUŽITELNÝ

Jak být použitelný pro boží království

Jak říci své svědectví