DUCHOVNÍ RŮST

.

Než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršovstva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. 1. Timoteovi 4, 13-15

Základní oblasti seminářů duchovního růstu

1. Působení Ducha svatého

 • Duch svatý a jeho působení
 • Dary Ducha svatého
 • Prorocká služba
 • Základy chození ve víře
 • Víra v Boží uzdravení

2. Vnitřní uzdravení a vysvobození

 • Duchovní uzdravení
 • Okultismus - ďáblové past
 • Prokletí a jak se ho zbavit
 • Vězení versus svoboda
 • Prokrastinace - Chorobné odkládání
 • Jak se zbavit starostí

3. Duchovní a osobní růst

 • Tajemství duchovního růstu
 • Učedník, následovník a vůdce
 • Cesta do Emauz - Vedení, poradenství a koučing
 • Výkladové kázání
 • Základy křesťanské víry
 • Síla introvertů
 • Jak se naučit říci své svědectví
 • Pět jazyků lásky
 • Objevování křesťanství

4. Prevence a varování - IT Technologie

 • Sociální sítě a jejich vliv na rodinu
 • Facebook a jeho pravá tvář
 • Děti a hrozby IT Technologií
 • Desatero na internetu pro rodiče
 • YouTubering - Pro a proti
 • Soukromí a bezpečí na internetu
 • Netholismus - Závislost na internetu
 • HOAX - pravda nebo lež

Duch svatý a jeho působení


Prorocká služba


Víra v Boží uzdravení

Dary Ducha svatého

Základy chození ve víře

...

Duchovní uzdravení

Seminář pro vnitřní uzdravení

Prokletí

a jak se ho zbavit

Okultismus - ďáblova past

Varování a vysvobození z pout okultismu

Vězení versus svoboda

Základy vysvobození - Připravujeme

Tajemství duchovního růstu

Jak říci své svědectví

Výkladové kázání

Výběr, zpracování a příprava kázání

Prokrastinace a jak s ní zatočit

Jak se zbavit starostí

Připravujeme

Učedník, následovník a  vůdce


Cesta do Emauz

Vedení, poradenství a koučink


Základy křesťanské víry

Seminář pro hledající a začínající 

Síla introvertů

Pět jazyků lásky

Připravujeme