Duchovní a osobní růst

.

DUCH SVATÝ     /     VNITŘNÍ UZDRAVENÍ     /     DUCHOVNÍ RŮST     /     PREVENCE A VAROVÁNÍ

Než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršovstva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. 1. Timoteovi 4, 13-15

Semináře duchovního a osobního růstu

Tajemství duchovního růstu

Objevování křesťanství

Seminář "Výkladové kázání"

Výběr, zpracování a příprava kázání

  • Hlavní modely kázání
  • Co znamená výkladové kázání
  • Důležitost a výsledky výkl. kázání
  • Téma a hlavní myšlenka kázání
  • Tvorba a struktura výkl. kázání
  • Hlavní oblasti kázání
  • Důležitost  kontextu pro výklad

Pět jazyků lásky

Připravujeme

Kurz KMB 

Každý muž bojovníkem

Jak vést muže k úspěchu v životě

  • Kurz 1:  Jak chodit s Bohem
  • Kurz 2: Manželství a výchova dětí
  • Kurz 3:  Zvládání těžkých časů, práce, sex, morální čistota jak žít naplněný život

Učedník, následovník a vůdce

Cesta do Emauz

Vedení, poradenství a koučink


Základy křesťanské víry

Seminář pro hledající a začínající 

Síla introvertů

Připravujeme