Prevence ACET

Nabídka preventivních programů

PREVENCE HROZEB IT    /    KLASICKÁ PREVENCE    /    PRO UČITELE A RODIČE    /    PRO VEŘEJNOST    /    E-BEZPEČÍ

Semináře pro učitele a rodiče

1. Děti a HROZBY IT - seminář pro pedagogy a metodiky prevence

Seminář je určen pro pedagogy základních a středních škol. Zabývá se problematikou sociálních sítí, jejími klady a zápory. Představuje filosofii sociálních sítí a hlavní nebezpečí, která hrozí dětem a mládeži. Je zde možnost otázek, odpovědí a sdílení problematiky IT z praxe.

Seminář pro pedagogy trvá podle potřeby 2-4 hodiny.

Akreditovaný seminář s certifikátem trvá 6 hodin.

2. YouTubering - Pro a proti

Youtubering je seminář určený jak pro pedagogy, tak pro rodiče. Seminář řeší fenomén sledování videí na YouTube našimi dětmi. Ukazuje plusy a mínusy YouTuberingu. Seminář řeší tyto skutečnosti: Vznik a podstata YouTuberingu, co je to YouTubering a kdo je YouTuber. Dále řeší naivitu,  vulgaritu, vydělávání na YouTube a závislost. V neposlední řadě ukazuje, čeho se vyvarovat a jak se bránit zneužití.

Seminář YouTubering trvá podle zájmu 2-3 hodiny.

3. RODIČE versus DĚTI - Hrozby dětem na internetu - seminář pro rodiče

Tento seminář je určen pro rodiče dětí prvního i druhého stupně základních škol. Zabývá se hlavními nebezpečnými činnostmi dětí na internetu a tím, co na internetu dětem hrozí. Je zde možnost otázek a odpovědí a sdílení s problematikou kyberšikany z praxe. Seminář trvá 2-3 hodiny podle zájmu rodičů.

●   Kyberšikana       ●    YouTubering

●   Grooming          ●    Facebook a další sociální sítě

●   Sexting               ●   Netholismus

4. Nebezpečí nemoci AIDS v současnosti

Tento seminář je určen pro rodiče dětí druhého stupně základních škol a studentů středních škol. Je součástí mezinárodní kampaně ACET. Odborným garantem přednášky je doc. MUDr. Hamanová, CSc., členka České společnosti dorostového lékařství. Seminář trvá dvě hodiny podle zájmu rodičů.

Jedná se o představení nebezpečí nákazy virem HIV, popis viru HIV a nemoci AIDS. Možné způsoby nakažení virem HIV, inkubační doba a následky nemoci AIDS. Ochrana a motivace k nerizikovému chování.

Semináře pro veřejnost a seniory

1. Internet a sociální sítě

 je určen pro širokou veřejnost pohybující se na internetu. Zahrnuje problematiku informační gramotnosti na internetu a problematiku sociálních sítí zaměřenou na Facebook. Probírá problematiku internetového bankovnictví, Hoaxu, podvodných nabídek a podobně. V neposlední řadě se zabývá Netholismem - závislostí na internetu. Nabízí návod, jak se na internetu chránit a bránit, pokud jsme napadeni.

2. Facebook a jeho pravá tvář

Facebook a další podobné sociální sítě jsou velikou pomocí v komunikaci mezi lidmi. Seminář představuje plusy a mínusy Facebooku a dalších sociálních sítí, ukazuje pozadí Facebooku a jeho skutečnou motivaci. V neposlední řadě ukazuje, jak se na sociálních sítích chovat bezpečně a co dělat, pokud se dostaneme do potíží.

3. Senioři a rizika internetu

Tento seminář je určen pro seniory, kteří se pohybují na internetu. Zahrnuje oblasti internetu jako jsou: problematika e-bankovnictví, Hoaxu, podvodných e-mailů, podvodných e-shopů, reklam a inzerátů. Senioři se dozví, jak se mohou bránit a co je možné dělat, pokud se stanou obětí podvodu.

Poradna projektu E-Bezpečí UP v Olomouci

Poradna projektu E-Bezpečí

Pokud jste nedostali do obtížné životní situace spojené s internetem či mobilním telefonem, někdo vyhrožuje, vydírá a zastrašuje vás, nebo vaše blízké, a používá k tomu internet či telefon? Víte o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů a dalších nebezpečích? Někdo vás nebo vaše blízké přemlouvá  prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu k osobní schůzce? Máte obavu kontaktovat policii, protože si nejste jistí? 

Neváhejte a napište do poradny E-Bezpečí - www.napisnam.cz

Tým E-Bezpečí vám určitě poradí, nasměruje a pomůže.