PODPORA VEDOUCÍCH NA ZAKARPATÍ

Služba v romských táborech

Služba vedoucím v romských táborech na Zakarpatí

Vážíme si toho, že jste projevili zájem o naši misijní práci, a proto dovolte, abychom se více představili. Jsme Diakonie Církve bratrské v Hrádku. Jako členové sboru chceme naši církev budovat tak, aby byla požehnáním nejen pro ty, kteří ji navštěvují, ale i pro vesnici Hrádek a celé její okolí. Nechceme si požehnání evangelia nechat pouze pro sebe, ale chceme jít s ním i za hranice naší země, a to zvláště do míst bývalého Sovětského svazu. Misie na Zakarpatí mezi Romy je jedna z možností pomoci, na kterou jsme reagovali.

Slavoj Raszka, kazatel Církve bratrské

V čem spočívá naše práce

  • Misijní a evangelizační služba v jednotlivých romských táborech
  • Duchovní a pastorační poradenství
  • Budování klíčových vedoucích a povzbuzování jejich rodin
  • Finanční podpora rodin klíčových romských vedoucích
  • Semináře pro romské pastory, vedoucí a služebníky

S kým na Zakarpatí spolupracujeme

Při této službě spolupracujeme s místní církví, která nese název Církev živého Boha. Představuje letničně-charismatickou církev, která má dvě části, ukrajinskou a romskou. Celou tuto práci na Zakarpatí v dnešní době vede starší pastor Michail Balko, jeden ze zakladatelů této práce, která začala před více než třiceti lety. Tehdy dva mladí muži, jednadvacetiletý Sergej Baljuk a o něco starší Michail Balko, začali sloužit v romském táboře v Mukačevu, kde žilo necelých pět tisíc Romů v zoufalých podmínkách, bídě, beznaději, odmítnutí, ale hlavně bez Boha. Skromné začátky služby mezi Romy Bůh rozvinul v obrovské dílo. 

Bratr Michail Balko je dnes seniorem církve Živého Boha pro Zakarpatí.

Svědectví manželů Balkových

Svědectví Michaila a Věry Balkových jsou příkladem věrné služby Bohu. Věrné navzdory pronásledování, těžkostí, nedostatku, rozčarování, ale vždy plné zápalu a naděje, že je to dílo Pána, a ne jen touha lidí. Pastor Michail spolu se svou ženou Věrou už více než třicet let slouží mezi Romy v táborech na Zakarpatí...


Články misijní služby v minulosti 


Články z misijních výjezdů v současnosti

Svědectví Božího jednání