Působení Ducha Svatého

.

DUCH SVATÝ     /     VNITŘNÍ UZDRAVENÍ     /     DUCHOVNÍ RŮST     /     PREVENCE  IT TECHNOLOGIÍ

Než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršovstva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. 1. Timoteovi 4, 13-15

Semináře ohledně působení Ducha svatého

Duch svatý a jeho působení

  • Projevy Ducha svatého v Bibli
  • Křest Duchem svatým
  • Působení Ducha svatého dnes
  • Zaslíbení Ducha svatého Ježíšem
  • DS - Nejdůležitější složka církve
  • Kým je Duch svatý pro nás?

Prorocká služba


Víra v Boží uzdravení

Dary Ducha svatého

Základy chození ve víře

...