Vnitřní uzdravení a vysvobození

.

DUCH SVATÝ     /    VNITŘNÍ UZDRAVENÍ     /     DUCHOVNÍ RŮST     /     PREVENCE IT Technologií

Než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršovstva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. 1. Timoteovi 4, 13-15

Základní oblasti duchovního uzdravení a vysvobození

Duchovní uzdravení

Seminář pro vnitřní uzdravení

Prokletí

a jak se ho zbavit

Jak se zbavit starostí

Připravujeme

Okultismus - ďáblova past

Varování a vysvobození z pout okultismu

Vězení versus svoboda

Základy vysvobození - Připravujeme

Prokrastinace a jak s ní zatočit