Informace o nás a kontakty

.

CBH BEST - Projekt prevence a vzdělávání

CBH BEST je služba zaměřená na podporu vůdcovství a budování vedoucích. Dále se zaměřuje na duchovní růst společenství a osobní a duchovní růst jednotlivců. Další oblastí je služba mladé generaci  v rámci primární prevence mladé generace na základních a středních školách a v organizacích věnujících se mladé generaci. V neposlední řadě se věnuje podpoře romských vedoucích na Zakarpatské Ukrajině. CBH BEST pracuje pod záštitou Diakonie Církve bratrské v Hrádku.

Slavoj Raszka, kazatel Církve bratrské


Nástroji pro tuto činnost jsou:

  • Semináře
  • Přednášky a besedy 
  • workshopy a koučink

Naše vize: 

Pomáhat lidem růst v osobním, profesním i duchovním životě.


Naše poslání:

B...Budování - Podpora vůdcovství a klíčových vedoucích. Podpora osobního a duchovního růstu, podpora růstu společenství.

..Efektivita - Být efektivní a úspěšní v tom, co děláme, a to v osobním životě, ve službě druhým i ve veřejné službě. Budování týmové práce a pomoc v hledání vize a nasměrování společenství.

S .Studium - Studium Božího slova do hloubky. Studium základů a růstu v Ježíši Kristu. Studium náročných a aktuálních témat a otevírání témat, o kterých se málo mluví.

T...Trénink - příprava nových služebníků, vedoucích a lektorů. Prevence na školách, školení rodičů a učitelů.

Kontakty:

CBH BEST Projekt prevence a vzdělávání

Diakonie Církve bratrské, 739 97 Hrádek 520

+420 739 324 594

lektorbest@gmail.com

 Bankovní spojení:  2901408176 / 2010                  Variabilní symboly: Semináře: 3000; Zakarpatí: 4000   IČ: 70808465

Místo, kde nás naleznete:

Můžete nám napsat:


Náš tým spolupracovníků:

Slavoj Raszka - vedoucí Cbh BEST

Kazatel Církve bratrské,  lektor ACET v ČR,  lektor projektu E-Bezpečí UP v Olomouci

E-mail: lektor@cbhbest.cz 

Mobil: 739 324 594

Zbigniew Konderla - vedoucí Diakonie

Starší a hospodář sboru CB Hrádek

E-mail: lektor@cbhbest.cz

Mobil: 739 324 594

Pavel Turoň - vedoucí Mise pro život 

Starší sboru CB Hrádek.  

E-mail: mise.turon@seznam.cz;          

Mobil: +420 776 566 950                          


Zdeněk Kašpárek - Vikář Církve bratrské

Pastor sboru CB Třinec,  Biblický učitel

E-mail: zdenek.kasparek@cb.cz

Mobil: 606 832 551

ThDr. Tadeáš Firla - kazatel Církve bratrské

Publicista a biblický učitel. Vedoucí EN GEDI - služba cizincům v Horní Suché.

E-mail: tadeas.firla@gmail.com 

Mobil: +420 776 566 950


Další klíčoví lektoři ACET v ČR

Mgr. Roman Hota - Lektor ACET v ČR Vedoucí křesťanského společenství Tesalonika Email: tesalonika@tiscali.cz 

Web: https://www.tesalonika.cz 

Mobil: 608 623 235

Radomír Palacký, Dis - Lektor ACET v ČR Ředitel organizace mládež pro Krista               Email: radek.palacky@gmail.com

Web: https://www.tesalonika.cz 

Mobil: 608 322 213

Hostující lektoři

Roman Povala, lektor ABATOP Pastor Apoštolské církve v R.p. Radhoštěm           

E-mail: romanpovala@gmail.com.           

Mobil: 739 584 184

Tomáš Řehák, ředitel a lektor ABATOP  Pastor Apoštolské církve v Hlinsku

E-mail: tomi.rehak@seznam.cz

Mobil: 603 262 295


Možnosti realizace seminářů

Možnosti realizace a ubytování:

1. Pro žáky a studenty a pedagogické poracovníky - V případě zájmu o semináře nebo přednášky na školách mohou kontaktovat vedoucího Cbh BEST nebo dalšího uvedeného lektora. Besedy a semináře pro školy se uskutečňují v prostorách škol, Domů dětí a mládeže, v dětských domovech nebo na dalších místech k tomu určených.

2. Pro církve a církevní organizace - Duchovní semináře se mohou realizovat v místě vašeho působení po domluvení termínů

3. V prostorách sboru CB Hrádek - Nabízíme možnost seminářů v příjemných prostorách střediska "Na skále! sboru CB Hrádek. Je zde možnost zajistit velký sál, malý sál, klubovny nebo učebny. Je zde možnost, že daná skupina může využít místní kuchyň a jídelnu, aby obědy nebo občerstvení nemusely být v prostorách seminářů.

Možnosti ubytování

Pokud by se jednalo o vícedenní nebo víkendový seminář, je zde také možnost zajištění levného a příjemného ubytování. Možnosti ubytování  a ceny jsou uvedeny zde: Možnosti a ceny ubytování


Budova střediska "Na skále"


Pohled na středisko "Na skále"


PROSTORY STŘEDISKA pro konference, semináře a přednášky

.

Hlavní sál

Hlavní sál má kapacitu 300 lidí a je vybaven moderní audiovizuální technikou pro realizaci větších kulturních akcí, koncertů, konferencí  seminářů a podobně

Menší sál / jídelna

Kapacita 100 lidí možnost použití audiovizuální techniky

Vybavená kuchyň

malá i velká jídelna

Komunitní centrum

Kapacita do 30 lidí. Slouží mladé generaci, k seminářům,  přednáškám a workshopům

Klubovny s krbem

kapacita 15 lidí. Místo k přátelskému posezeni skupinkám nebo osobním setkáním. Možnost použití audiovizuální techniky


Klubovna pro děti

Místnost pro mámy s malými dětmi

Vestibul a prodej literatury