Prevence ACET

Nabídka preventivních programů

 PREVENCE HROZEB IT   /   KLASICKÁ PREVENCE    /     PRO UČITELE A RODIČE    /    PRO VEŘEJNOST    /   E-BEZPEČÍ

Nabídka klasických programů prevence

1. SEX, AIDS a VZTAHY aneb zvol si život

Beseda je určena pro 8.-9. ročník základních škol a všechny ročníky středních škol. Je součástí mezinárodní kampaně ACET. Odborným garantem přednášky je doc. MUDr. Hamanová, CSc., členka České společnosti dorostového lékařství. Trvá dvě vyučovací hodiny.

I. Úvod - představení nebezpečí nákazy virem HIV

II. Popis viru HIV a nemoci AIDS

III. Možné způsoby nakažení virem HIV a prevence

IV. Inkubační doba a následky nemoci AIDS

V. Ochrana a motivace k nerizikovému chování

PŘÁTELSTVÍ, láska a sex

Beseda je zaměřena na budování vztahů mezi chlapcem a dívkou. Zaměřuje se na rozdíly ve vnímání sexuality a dotýká se citlivého místa lidské intimity. Je určena pro 7.-9. ročník základních škol a 1.-2. ročník středních škol.

I. Tři rozměry života a desatero přátelství a lásky

II. Vývoj naší intimity

III. Pět kroků k vytvoření pevného vztahu

IV. Rozdíl vnímání sexuality mezi mužem a ženou

V. Co znamená skutečná láska a motivace být sám sebou

ZNEUŽITÍ - Jak si nenechat ublížit

Beseda je zaměřena na zneužívání dětí a jak se tomu mohou bránit. Je určena pro 7.-9. ročník základních škol. S drobnými úpravami je možno přednášku uskutečnit i pro 5.- 6. ročník.

I.    Nebezpečí, která číhají na děti a mladé lidi v dnešní době

II.   Kdo jsou agresoři, jejich typy a jak je můžeme rozpoznat

III.  Jak se můžeme bránit a co můžeme dělat v případě zneužití

IV.  Co je sexuální zneužívání a jeho důsledky

V.   Důsledky zneužívání a spolupráce s rodiči a učiteli

BOLEST - Nemoc zvaná šikana

Beseda je zaměřena na klasickou šikanu ve školách a její důsledky. Je určena pro druhý stupeň základních škol a 1., nanejvýš 2. ročník středních škol.

I.    Co znamená šikana a jak se projevuje

II.   Co se v nás odehrává - co nás bolí

III.  Kdo je agresor a kdo je oběť

IV.  Způsoby ubližování a kde se ubližuje

V.   Jak se bránit - klíč k vyřešení šikany

Moderní je nekouřit

Beseda představuje kouření jako následek manipulace okolí a vlivu reklamy. Přibližuje nebezpečí plynoucí z kouření a jeho zdravotní a finanční důsledky. Beseda je určena pro 4.-9. ročník základních škol.

I.    Jak začíná návyk

II.   Co a kdo nás ovlivňuje v oblasti kouření

III.  Co obsahuje cigaretový kouř a následky kouření

IV.  Pasivní kouření a vliv kouření na plod

V.   Rozhodnutí nekouřit

1. ŠIKANA - nemoc kolektivu

Beseda je zaměřena na dobré vztahy v kolektivu a co dělat, pokud je někdo porušuje. Beseda je určena pro 3.-5. ročník základních škol.

I.    Co znamená šikana a jak se projevuje

II.   Co se v nás odehrává - co nás bolí

III.  Kdo je ten, co ubližuje, a kdo je oběť

IV.  Způsoby ubližování a kde se ubližuje

V.   Jak se bránit - klíč k vyřešení šikany

2. Aby učení nebylo mučení

Beseda je zaměřena na problémy s učením a je motivací, aby se děti rády učily. Beseda je určena pro 3.-6. ročník základních škol.

I.    Důvody, proč se chtít učit

II.   Známky a podvádění

III.  Jak funguje paměť a jak se efektivně učit

IV.   Základní principy učení

V.   Co když mám problém s učitelem

3. Kouření - ani NÁHODOU

Beseda představuje kouření jako následek manipulace okolí a vlivu reklamy. Přibližuje nebezpečí kouření a jeho zdravotní a finanční důsledky. Motivuje k tomu, aby děti kouřit ani nezkoušely. Beseda je určena pro 3.-5. ročník základních škol.

I. Jak začíná návyk a co a kdo nás ovlivňuje v oblasti kouření

II. Jak nám reklama lže

III. Co obsahuje cigaretový kouř a následky kouření

IV. Pasivní kouření

V. Rozhodnutí nekouřit