CERTIFIKACE A REFERENCE

ZPĚT   /   ACET   /   PŘEDSTAVENÍ ACETU   /   CERTIFIKACE A REFERENCE   /   NABÍDKA K TISKU

Certifikace přednášek MŠMT

Certifikovaný program ACET "Zvol si život", který je veden pod značkou MŠMT (02/17/1/CE).

Pokud máte zájem o reference škol, můžete kontaktovat níže uvedené osoby:

  • Polská základní škola Vendryně - Mgr. Grażyna Zubek, tel.: 558 994 333 
  • Malotřídní základní škola Zbyslavice - Mgr. Iveta Buryanová, mobil: 607 145 376 
  • Soukromá střední škola Třinec - Mgr. Aleš Adamus, mobil: 736 241 322 
  • Polská Základní škola Jablunkov - Mgr. Urszula Czudek, tel.: 731 475 469 
  • Kurátor pro děti a mládež Jablunkov - Bc. Josef Grochal, mobil: 736 122 216

Reakce škol na přednášky a semináře

ZŠ OkříškyBesedy byly pro žáky zajímavé a přínosné. Chválím zpracování prezentace pana Raszky, která byla dynamická, doplněná obrázky a videi. Velmi přínosné bylo množství příběhů ze života, které se žákům velmi líbily. Žáci oceňovali také vtipnost pana lektora. Pan Raszka využil také vlastní vybavení, kdy jsem ocenila využití mikrofonu. Beseda pro rodiče se nesla v příjemné atmosféře, rodiče se dozvěděli informace o kyberšikaně, groomingu a sextingu. Rodiče taktéž ocenili množství uvedených reálných příběhů. Během besedy se zapojili do diskuse také rodiče, kteří tak přispěli vlastními příběhy a zkušenostmi. Celkově hodnotím besedy jako velmi povedené, jak jsem říkala panu Raszkovi, v tuto chvíli nejlepší program, jaký jsme ve škole na toto téma měli.  

Z hodnocení žáků - Tereza, 7. ročník: Na besedě se mi nejvíce líbilo to, že s tím pánem byla sranda a uměl to dobře vyprávět a popisovat. Lenka, 7. ročník: Beseda se mi líbila, protože pán to uměl dobře vysvětlovat, a když jsem se zaposlouchala, nemohla jsem se odtrhnout. A ukazoval nám příběhy, co se stalo, a to bylo zajímavější.  

Alena Brabcová ZŠ Okříšky

Gymnázium TřinecHodnocení přednášky Sex, AIDS a vztahy. Byl jsem příjemně překvapen a zaujat přednáškou. Stejné pocity měli i žáci, když po sto minutách téměř nechtěli odcházet a chtěli poslouchat a sledovat přednášejícího. Tématem byli osloveni a ztotožňovali se s lektorem.   

Mgr. Miroslav Filipec

Soukromá střední škola Třinec - Sex, AIDS a vztahy - Skupina obsahovala žáky, kteří mají problém s pochopením různě sdělovaných informací. Lektor se úlohy zhostil dobře - zaujal studenty a novou látku jim podával srozumitelným způsobem. Žáci se snažili odpovídat na otázky lektora. Byla patrná jejich vnitřní úvaha. Přednáška byla plná informací pro studenty. Nejvíce působivé byly příběhy jednotlivých, skutečných lidí, které lektor během přednášky studentům přibližoval. Pro školu by byla velkým přínosem další spolupráce. 

Mgr. Andrea Sikorová

Jubilejní Masarykova základní škola Sex, AIDS a vztahy - Byli jsme velmi spokojeni, děti úžasně reagovaly, přednášející je dokázal vtáhnout do problému "kouření". Děkujeme a těšíme se na další přednášky. 

B. Bryková, D. Haltofová

ZŠ Křížná, Valašské Meziřící  -  Ve dnech 23. a 24. října k nám do školy přijel pan Slavoj Raszka, lektor E-Bezpečí, který byl velmi příjemný a povyprávěl nám o výhodách a nevýhodách sociálních sítí. Byli jsme poučeni o tom, abychom si nezahrávali s internetem, komunikovali s rodiči, když se nám něco nezdá, protože nikdy nevíme, kdo je na druhé straně počítače. Přednáška byla určena pro všechny šesté třídy. Říkal nám spoustu příběhů s dobrým i špatným koncem. Například: dvě kamarádky se mezi sebou rozhádaly. A tak si jedna z matek vytvořila profil na facebooku, kde se vydávala za mladého a hezkého kluka. Začala komunikovat s tou druhou kamarádkou. Příběh nedopadl moc vesele. Když nás bude někdo zesměšňovat, nevkusně urážet, tak to máme říct rodičům, učitelům, ať to nedopadne špatně. Prostě si musíme dávat pozor. 

Monika Vargová

Galileo School Frýdek Místek - Ve středu 21. 6. 2017 jsme se, žáci 5.-6. a 8.-9. ročníku, zúčastnili besedy, týkající se bezpečí na internetu. Díky projektu E-Bezpečí nyní budeme při surfování na internetu obezřetnější, pan Slavoj Raszka nám předal mnoho cenných rad a informací spojených s rizikovým chováním na internetu a dnešními souvisejícími fenomény. Po besedě si jistě mnozí z nás lépe ohlídají své osobní údaje, které zadáváme v prostředí elektronických médií, lépe si zvážíme, zda je opravdu vhodné vkládat na facebook všechny fotografie a všechny aktuality, které zrovna děláme, nebo máme v plánu dělat. Dnes již víme, že pokud na sociální sítě vložíme fotografii, můžeme jí následně najít třeba na billboardu v USA s podtextem mladá a těhotná, nebo na láhvi od kolového nápoje. Ne vždy bychom takovou "slávu" uvítali. Rizika sociálních sítí jsou značná, ale nemusíme mít strach svěřit se starším, když nám někdo bude pomocí informačních a komunikačních médií vyhrožovat nebo nás bude vydírat. Díky besedě se budeme snažit využívat sociální sítě více k našemu prospěchu a na zeď budeme vkládat pouze to, co nás nemůže ohrozit. Bezpečí na internetu především. 

Žáci GALILEO SCHOOL

Gymnázium Jiřího z  PoděbradHodnocení vzdělávací akce. Reflexe pedagoga akce dne 12. 12. 2018. Beseda žáky zaujala, nejvíce oceňujeme praktické příklady vysvětlující jednotlivé hrozby kyberšikany. Lektor Slavoj Raszka byl schopen žáky zaujmout a vtáhnout je do probírané problematiky. Žáci byli poučeni o možných nebezpečích sociálních sítí a internetu (jako např. sexting, kybergrooming). Považujeme ji za velký přínos jak pro žáky, tak pro vyučující a těšíme se na pokračování spolupráce v dalším školním roce. 
Sekunda - reflexe pedagoga. Přednáška E-Bezpečí byla vedena poutavě, studenti byli zapojeni do diskuze, mohli vyjádřit svůj názor. Beseda byla přizpůsobena věku i zájmům žáků - mohli si např. vybrat, které téma je zajímá nejvíce, a o tom se následně bavili. Lektor uváděl různé příběhy, které se reálně staly, a bylo vidět, že studenty  zaujaly. Žáci měli k probíraným tématům mnoho otázek, myšlenek a nápadů - z tohoto důvodu by beseda mohla být o jednu vyučovací hodinu delší, což po skončení potvrdili i sami žáci.

Reflexe od studentů: Prezentace o bezpečí na internetu byla velice zajímavá. Dozvěděli jsme se šokující příběhy o kyberšikaně dětí v našem věku. Všem se beseda moc líbila a chtěli bychom slyšet více. 

Mgr. Pavel Hercog, zástupce ředitele

SŠIEŘ Rožnov p. R.  Lektor Slavoj Raszka seznámil žáky s aktivitami, které nejvíce mohou ohrozit jejich život. Řadí se k nim obtěžující SMS, urážlivé fotografie a videa "zavěšená" na internetu. Klíčovými tématy tedy byly kyberšikana, kybergrooming a kyberstalking. Za pomocí zajímavé prezentace byli posluchači upozorněni na negativní stránky "kamarádství" na chatu, zesměšňování a ponižování oběti, různé formy nebezpečného pronásledování na internetu. Za závažný problém je považován aspekt, že oběť a útočník se nemusejí znát a že útočník má oběť "na mušce" 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Dvouhodinová přednáška nejenže seznámila žáky s tím, jak se na internetu chovat, ale ukázala i cestu pomoci. Žáci získali kontakty na osoby, které jsou jim schopny poradit, e-mailové kontakty na internetové portály, jež jsou zdrojem informací o rizikovém chování spojeném s používáním internetu a mobilních telefonů. Žáci odcházeli ze vzdělávací akce s poznatkem, že rizikové chování na sociálních sítích může mít i fyzické následky (dlouhodobé vyčerpání, úzkostlivost). Za velký přínos lze pokládat i fakt, že představa o předkládané problematice byla vytvářená na základě modelových situací a skutečných kauz. 

Mgr. Miroslava Štibingerová

Vítkovická střední průmyslová školaHodnocení besed. Celkem se zúčastnilo besed cca 150 žáků 1. ročníku učebních i maturitních oborůBesedy vedl pan Raszka, zkušený a komunikačně zdatný lektor. Dokázal pohotově reagovat na situaci a úroveň skupiny a flexibilně přizpůsobit obsah přednášky. Poutavou formou doplněnou videoukázkami a skutečnými příběhy zaujal a udržel pozornost žáků. Besedy byly vedeny interaktivní formou, žáci se zapojili do diskuze, dotazovali se. Pedagogický dozor hodnotil výkon lektora velmi dobře, stejně jako zajímavý obsah přednášky. Ocenili, že lektor podnítil žáky k diskuzi, pozornému sledování, po skončení besedy žáci ještě mezi sebou o problematice diskutovali. Hodnocení žáků jsme ověřovali krátkou anketou. Posluchači byli spokojeni, zaujaly je příběhy i přístup lektora. Beseda je poučila o konkrétních nebezpečích, byla tedy přínosná. Ještě jednou chci poděkovat p. Hrubé i p. Raszkovi za vstřícný přístup při organizaci besed. 

Školní psycholožka PhDr. Hana Štěpánová

ZŠ a MŠ Čs. Armády, Bohumín - Beseda pro rodiče na téma kyberšikana, sociální sítě. V rámci konzultačních hodin dne 9. 1. 2018 jsme ve spolupráci s E-Bezpečím (odborníky na problematiku kyberšikany, kybergroomingu) připravili pro rodiče besedu s lektorem p. Slavojem Raszkou, který přítomné seznámil se základními pojmy, poradil, jak si zabezpečit svůj počítač, jak nastavit soukromí v profilu na sociálních sítích, jak rozpoznat falešné profily apod. Společně si vytyčili pravidla, která jim usnadní komunikaci s dítětem i o obtížných tématech. Získali důležité kontakty na organizace, na které se můžou při řešení problémů obrátit. Dle zpětné vazby se rodičům celý program velmi líbil, oceňují obsáhlost přednášky, výbornou orientaci lektora v dané problematice, schopnost navázat kontakt a udržet jejich pozornost během celého programu, možnost zapojit se do diskuze, pokládat otázky k danému tématu. Panu Raszkovi ještě jednou děkujeme a těšíme se zase příště. 

Mgr. Jiřina Suchánková metodik prevence

ZŠ a MŠ Dr. E. Beneše, Bohumín Dne 19. listopadu proběhly na naší škole besedy vedené panem Raszkou na téma kyberšikana. Besedy absolvovali žáci celého druhého stupně, a já bych hodnotila jeho přednášku velmi kladně, jak její náplň, tak samotný přístup lektora. Kombinace nenásilné formy předávání důležitých informací doplněná animovanými videi či příběhy skutečných lidí slavila úspěch. V odpoledních hodinách proběhla přednáška také pro rodiče v rámci naší Rodičovské kavárničky. I přes nízký zájem ze strany rodičů i za tento čas věnovaný vaším lektorem velmi děkuji. Snaha školy rodiče seznámit s touto závažnou tematikou byla obrovská, bohužel většinou rodičů zůstala nevyslyšena. Děkuji tedy ještě jednou za celý den, který váš lektor naší škole věnoval, a doufám, že se s projektem E- Bezpečí setkáme co nejdříve. S dětmi jsem po besedách diskutovala, protože byly plné dojmů a zároveň jsme společně provedli hodnocení. Zasílám klady i zápory, které vzešly právě ze strany žáků. 

Plusy: poučné společné povídání, zajímavé příběhy a zábavná videa,  příjemné chování lektora, nové informace, nabídnuté možnosti, jak řešit problém. Mínusy: málo aktivit, žádné hry, smutné příběhy, beseda byla krátká. S pozdravem a poděkováním 

Mgr. Michaela Tomicová

SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm - Přednáška o kyberšikaně. Cílem přednášky bylo seznámit studenty prvních, druhých a třetích ročníků s problematikou kyberšikany a jejím právním vymezením. Přednáška byla nejen pro studenty, ale i pro učitele velmi zajímavá a přínosná. Se zájmem naslouchali, dozvěděli se nové informace a získali širší souvislosti, zapojili se do diskuse. Přednáška byla vedena na profesionální úrovni. Zúčastnění žáci se dozvěděli spoustu nových informací a hlavně si uvědomili, že nevinný žert může přejít v krutou šikanu pomocí sociálních sítí a kdo se vlastně může skrývat za "naším kamarádem" na internetu. Pěkně bylo vysvětleno, co je a jakým způsobem se projevuje kyberšikana a jak se jí bránit. Emotivní součástí prezentace bylo uvedení příběhů skutečných obětí kyberšikany. Tuto přednášku můžeme vřele doporučit a těšíme se na další spolupráci. 

Ing. Jana Josefíková

ZŠ Staré Město - Přednáška byla vedena velmi zajímavou formou, lektor přednášel, uváděl konkrétní případy kyberšikany z  ČR i ze světa, kladl žákům otázky. Žáci se aktivně zapojovali do diskuse. Přednáška byla zábavná. Kromě toho, že přednáška poskytla spoustu zajímavých informací, cílila hlavně na to, aby se žáci, pokud se setkají s nebezpečnými jevy na internetu, nebáli o problému promluvit s dospělým člověkem. Přednáška byla zaměřena na prevenci kyberšikany. Lektor vyprávěl velmi poutavě a jazykem blízkým mladým lidem. Uváděl konkrétní případy kyberšikany. Vše bylo doplněno krátkými videi i fotografiemi obětí. Přednáška se žákům velmi líbila.

Vyjádření žáků:
· Líbilo se mi to, bylo to zajímavé.
· Velice zajímavé byly příběhy obětí.
· Jedna z mála přednášek, která nebyla nudná.
· Dvě hodiny místo učení zábavnou formou - komu by se to nelíbilo.
· Moc se mi to líbilo, bylo to super.