Duch Svatý - Obsah

Seminář Duch svatý a jeho projevy 

Tři nejdůležitější křesťanské svátky

1.  Vánoce - Oslava narození Ježíše Krista - Spasitel lidstva přichází na zem

2. Druhý klíčový svátek jsou Velikonoce - není však tak populární jako vánoční svátky

3. Třetím klíčovým svátkem jsou svatodušní svátky

 • V církvi jsou však často opomíjené
 • Ve světě jsou letnice naprosto neznámé
 • Pro církev je událost letnic klíčová

Projevy Ducha svatého v Bibli

 • Církev byla zrozena nadpřirozeně, proto by měla nadpřirozeně žít
 • Učení o Duchu svatém je ožehavé a kontroverzní téma
 • Samotný Duch svatý však kontroverzní není

I. Duch svatý ve Starém zákoně 

 • Vidíme zde několik skutečností, které můžeme aplikovat na dnešní církev
 • Mnozí proroci byli naplnění Duchem svatým
 • Mnozí soudci a králové byli naplnění Duchem svatým
 • Když se Ježíš narodil, tak Simeon veden Duchem svatým prorokuje o Ježíši

II. Duch svatý v evangeliích

 • Pán Ježíš je první člověk, který se narodil z Ducha a z vody
 • Jan Křtitel prorokuje o křtu Duchem svatým
 • Pán Ježíš Kristus byl pokřtěn - naplněn Duchem svatým u Jordánu

III. Duch svatý ve Skutcích a křest Duchem svatým

Letnice - Příchod Ducha svatého

 • Teologie vylití Ducha svatého
 • Letnice - Křest, naplnění, nebo vylití
 • Mnozí židé i pohané byli naplňováni Duchem svatým
 • Vylití Ducha svatého přicházelo opakovaně

IV. Působení Ducha svatého v dnešní době

 • Letničně-charismatické hnutí je v dnešní době nejvíce rostoucí
 • Boží mužové a ženy dnešní doby
 • Potřeba křtu Duchem svatým v současnosti

V. Pán Ježíš zaslibuje stejného Ducha svým následovníkům

 1. Proč byl vlastně Duch svatý vylitý
 2. Duch svatý přichází na letnice v moci a slávě
 3. Duch svatý je Bůh, který se rozhodl přebývat v našich srdcích
 4. Duch svatý je DNA života církve
 5. Duch svatý je nezbytný pro každého 
 6. Právě Duch svatý nám dává sílu obstát a radostně mu sloužit

   Symboly Ducha svatého v Bibli

 • Symbol Ducha svatého - Olej
 • Symbol Ducha svatého - Oheň
 • Symbol Ducha svatého - Víno

VI.  Kým je pro tebe Duch svatý?

 • Kým je pro tebe Duch svatý ve skutečnosti?
 • Je Duch svatý opravdu tvým přítelem?
 • Přicházíš k němu neustále, nebo ho máš pouze jako rezervu
 • Máš k němu naprostou důvěru, máš jistotu, že tě slyší a vnímá?