Duchovní a osobní růst

.

DUCH SVATÝ    /    VNITŘNÍ UZDRAVENÍ     /    DUCHOVNÍ RŮST   /   MISIE A EVANGELIZACE    /   PREVENCE A VAROVÁNÍ

Než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršovstva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. 1. Timoteovi 4, 13-15

Semináře duchovního a osobního růstu

Tajemství duchovního růstu


Seminář "Výkladové kázání"

Výběr, zpracování a příprava kázání

 • Hlavní modely kázání
 • Co znamená výkladové kázání
 • Důležitost a výsledky výkl. kázání
 • Téma a hlavní myšlenka kázání
 • Tvorba a struktura výkl. kázání
 • Hlavní oblasti kázání
 • Důležitost  kontextu pro výklad

Učedník, následovník a vůdce

Připravujeme


Síla introvertů

Připravujeme

Cesta do Emauz

Vedení, poradenství a koučink

Kurz KMB 

Každý muž bojovníkem

Jak vést muže k úspěchu v životě

 • Kurz 1:  Jak chodit s Bohem
 • Kurz 2: Manželství a výchova dětí
 • Kurz 3:  Zvládání těžkých časů, práce, sex, morální čistota jak žít naplněný život

Láska a úcta

aneb jak přežít své manželství 

 • Když děti vyletí z hnízda
 • Potřeba muže a potřeba ženy
 • Láska a úcta - klíč k porozumění
 • Neúcta a neláska - Spirála proher 
 • Proč muži neprojevují lásku a proč ženy neprojevují úctu
 • Vykročení ze spirály proher do kruhu záchrany
 • Láska a úcta - Vstup do kruhu vítězství
 • Jak projevit ženě lásku a jak projevit muži úctu
 • Co pro druhého můžeme udělat

Základy křesťanské víry

Seminář pro hledající a začínající