Představení ACET ČR

...protože prevence má smysl

ZPĚT   /   PŘEDSTAVENÍ ACETU   /   CERTIFIKACE A REFERENCE   /   NABÍDKA K TISKU

Představení organizace ACET a projektu prevence 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolte, abych se Vám představil. V současné době jsem kazatelem Církve bratrské. V rámci své práce se věnuji vůdcovství, poradenství a lidem v oblasti vnitřního uzdravení. Kromě toho se téměř třicet let věnuji mladé generaci. Přednáším jako lektor organizace ACET ČR z. s. a lektor projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci.

Slavoj Raszka - lektor ACET ČR

Motto projektu:

Je lepší věnovat se dětem ve školách, než později opravovat dospělé ve věznicích, psychiatrických léčebnách a odvykacích centrech.

Na projektu přednášek se podílejí zkušení lektoři, kteří mají dlouhodobou praxi v oblasti práce s dětmi a dospívajícími. Projekt je realizován ve spolupráci CBH BEST v rámci diakonie CB Hrádek, Slezské diakonie,  ACET ČR z. s. a E-Bezpečí UP v Olomouci.

Vize projektu:

Nabídnout základním školám, středním školám a organizacím, které pracují s dětmi a mládeží, účinný nástroj v oblasti prevence rizikového chování mládeže. 

Náplň projektu: 

Přednášky a besedy na základních a středních školách. Dále semináře pro pedagogy, rodiče, a v případě zájmu i pro širokou veřejnost. 

Cíle projektu: 

 • Prevence sociálně-patologických jevů v oblasti rizikového chování dětí a mládeže
 • Vyškolení dalších lektorů v rámci Moravskoslezského kraje
 • Spolupráce se školami, rodiči, s projektem E-Bezpečí UP v Olomouci

Místa realizace projektu: 

 • Klíčová oblast: školy na Těšínském Slezsku 
 • Druhá oblast: Školy v Moravskoslezském kraji 
 • Třetí oblast: Podle potřeb a možností školy v celé ČR

  Rozsah projektu: 

  • Přednášky a besedy pro děti a mládež a spolupráce s pedagogy a metodiky prevence
  • Přednášky pro rodiče 
  • Přednášky a semináře pro učitele 
  • Přednášky a semináře pro veřejnost jak v oblasti prevence, tak v oblastech leadershipu a osobního růstu

  Organizace ACET ČR byla založena v roce 1993 a zaregistrována Ministerstvem vnitra v roce 1995. ACET ČR je součástí světového sdružení ACET International Alliance, která má v České republice své zastoupení. Webové stránky ACET o. s. naleznete na: https://www.acet.cz.

  ACET ČR pracuje ve 23 zemích světa. Sdružení ACET Česká republika pomáhá obyvatelům České republiky tím, že hledá cesty, jak zabránit šíření HIV/AIDS. ACET Česká republika vyvíjí následující činnost:

  ACET ČR spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Pracuje s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky, jak zabránit šíření HIV/AIDS. Dále se zaměřuje na prevenci patologických jevů v oblasti rizikového chování mládeže. Jedná se o šikanu, kyberšikanu, zneužívání, pornografii, partnerské vztahy mezi mladými lidmi.

  Organizace ACET ČR je zařazena do seznamu prověřených neziskových organizací "DARUJ SPRÁVNĚ.CZ" (https://darujspravne.cz/seznam-organizaci).

  Pokud chcete tento projekt finančně podpořit, níže uvádíme číslo účtu a projektu.                       BU: 1686582379/ 0800, variabilní symbol projektu přednášek: 4100

  Ceny přednášek: 

  • 1 000 Kč za dvouhodinový program 
  • Cestovné v případě, že se škola nebo organizace nachází mimo území Třinecka. 
  • V případě potřeby je možno se školou domluvit jinou cenu.

  Mgr. Roman Hota, lektor ACET ČR - Bruntál a Ostravsko - Je učitelem křesťanské výchovy a dlouhodobě pracuje s mladou generací. Kromě přednášek ACET se věnuje Etickým dílnám. 

  Mobil: 608 623 235, e-mail: roman.hota@gmail.com

  Daniel Kocyan, DiS., lektor ACET ČR - Těšínské Slezsko - Dlouhodobě se věnuje mladé generaci. V současné době je jedním z vedoucích klubu LivingRoom pro mladou generaci v Třinci. 

  Mobil: 608 319 255, e-mail: daniel.kocyan.centrum.cz

  Šárka Klusová, DiS., lektor ACET ČR - Těšínské Slezsko. V rámci Slezské diakonie se věnuje dětem a mladé generaci. 

  Mobil: 739 680 158, e-mail: prevence@slezskadiakonie.cz

  Bc. Tomáš Samiec, lektor ACET ČR - Těšínské Slezsko - V rámci Slezské diakonie se věnuje dětem a mladé generaci. 

  Mobil: 739 680 158, e-mail: prevence@slezskadiakonie.cz


  Radomír Palacký, DiS., lektor ACET ČR - Valašsko - Pracuje jako ředitel organizace Mládež pro Krista, jejíž sídlo je ve Valašském Meziříčí. Dlouhodobě se věnuje dětem a mladé generaci. 

  Mobil: 608 322 213, e-mail: radomir.palacky@cb.cz

  Hostující lektoři:

  Tomáš Řehák, lektor ABATOP www.tom.wbs.cz - 

  Je spoluzakladatelem organizace, prvním ředitelem a  a dlouhodobým lektorem ACET. V současné době je lektorem organizace ABATOP. Věnuje se oblasti vztahů a problematiky AIDS. 

  Mobil: 603 262 295, e-mail: tomi.rehak@seznam.cz

  Roman Povala, lektor ABATOP - Je bývalým uživatelem tvrdých drog. Dnes pracuje jako kazatel Apoštolské církve v Rožnově pod Radhoštěm. Věnuje se prevenci v oblasti drogové závislosti. Jako externista je zván do kontaktních center, diagnostických ústavů a také osobně pomáhá závislým lidem z ulice. Mobil: 739 584 184, e-mail: romanpovala@gmail.com

  Kontakty:

  Slavoj Raszka - lektor ACET ČR, regionální pobočka CBH BEST 

  Mobil: 739 324 594  E-mail: lektorbest@gmail.com  web: https://www.cbhbest.cz 

  Adresa: Hrádek 520, 739 97 Hrádek

  Kontakty na ACET ČR z. s. Ředitel: Mgr. František Krampota 

  Mobil: 733 121 953, e-mail: acet.cz@volny.cz web: https://www.acet.cz