Prevence rizikového chování mládeže

.

ACET- Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže

Co znamená ACET

Aids - Problematika nemoci AIDS

Carry - Péče o nakažené virem HIV

Edukation - Vzdělávání, přednášky a workshopy

Training - Budování a trénink lektorů a pracovníků

Preventivní programy pro žáky a studenty

Nabídka klasických programů prevence 

 1. AIDS, sex a vztahy
 2. Přátelství, láska a sex
 3. Láska, která stojí za to
 4. Bolest - nemoc zvaná šikana
 5. Zneužití - Jak si nenechat ublížit
 6. Dobré vztahy v kolektivu (první stupeň ZŠ)
 7. Aby učení nebylo mučení (první stupeň ZŠ)
 8. Kouření - absolutně NE! (první stupeň ZŠ)
 9. Moderní je nekouřit
 10. Závislost - spirála vedoucí ke smrti

Cena dvouhodinového programu ACET: ___________ 1500 Kč + Cestovné mimo Třinecko a Jablunkovsko

Nabídka prevence hrozeb IT technologií

  1. Umělá inteligence - Hrozba, nebo výzva
  2. Kyberšikana aneb predátor na obzoru
  3. Facebook a sociální sítě
  4. SEXTING a ZNEUŽITÍ aneb jak si nenaběhnout na pěst
  5. NETHOLISMUS - Závislost na IT technologiích
  6. YouTubering - Pro a proti
  7. FakeNews - Pravda nebo lež
  8. Nebezpečí a záludnosti internetu (první stupeň ZŠ)
  9. PORNOGRAFIE- Cesta vedoucí do pekel
  10. Dobré a špatné obrázky (1. stupeň ZŠ)

Cena hodinového workshopu programu ACET: _________ 1500 Kč + Cestovné mimo Třinecko a Jablunkovsko


Semináře pro učitele, metodiky prevence a rodiče

Nabídka seminářů pro učitele a rodiče

 1. Děti a HROZBY IT - Seminář pro pedagogy a metodiky prevence

 2. YouTubering pro a proti - Seminář pro učitele a rodiče

 3. RODIČE versus DĚTI - Hrozby dětem na internetu - Seminář pro rodiče

 4. NETHOLISMUS - Chorobná závislost na IT technologiích
 5. Teenageři a nebezpečí nemoci AIDS v současnosti - Seminář pro učitele a rodiče
 6. Děti a problematika kouření - Seminář pro učitele a rodiče
 7. Komunikace v současnosti - Děti, rodiče a učitelé

Semináře pro širokou veřejnost

Nabídka seminářů pro veřejnost

 1. Děti a HROZBY IT - seminář pro rodiče

 2. Facebook a jeho pravá tvář
 3. Internet a zákoutí sociálních sítí

 4. Netholismus - Chorobná závislost na internetu
 5. Nejsem náhodou závislý na mobilu?
 6. Fake news aneb pravda, nebo lež
 7. Senioři a rizika internetu

 8. Závislosti -Tornádo ničící vše, co mu přijde do cesty
 9. Další témata, o kterých se moc nemluví                                                           ...

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi. 

Nabídka vzdělávání projektu E-Bezpečí

 1. Vzdělávací akce pro žáky 2. stupně ZŠ
 2. Vzdělávací akce pro studenty SŠ
 3. Vzdělávací akce pro učitele
 4. Vzdělávací akce pro rodiče
 5. Vzdělávací akce pro další cílové skupiny

Poradna E-Bezpečí

Dostal ses do obtížné životní situace spojené s internetem či mobilním telefonem? Někdo ti vyhrožuje, vydírá tě, zastrašuje a používá k tomu internet či telefon? Víš o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů a dalších nebezpečích? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu k osobní schůzce? Máš strach kontaktovat policii?      Neváhej a napiš do naší poradny! Pomůžeme ti! Tým E-Bezpečí