Osobní růst ve vůdcovství - Obsah

Osobní růst ve vůdcovství

Obsah semináře:

I. Potřeba a důležitost vůdcovství

 • Biblické zdůvodnění vedení
 • Vedení v Kristově těle
 • Příklady vedení v Bibli
 • Co znamená být klíčovým vedoucím
 • Základní úrovně vedení

II. Stavba našeho vůdcovství

 • Devět oblastí budování úspěšného vůdcovství
 • Grafické znázornění stavby našeho vůdcovství

III. Identita - konto naší osobnosti

Pohled na naši identitu

Příklad identity Saula a Davida

Příznaky dobrého nebo špatného konta našeho nitra

Položky, které vybírají z konta našeho nitra

IV. Základy úspěšného vůdcovství

Integrita vedoucího

 • Důležitost integrity
 • Základní principy integrity
 • Osobní test naší integrity
 • Příklady podcenění integrity

Správné postoje vedoucího

 • Proaktivní, reaktivní a pasivní myšlení
 • Charakteristiky proaktivních, pasivních a reaktivních lidí
 • Proaktivní vedoucí nebojují o svou pozici

Sebekázeň vedoucího

 • Budování sebekázně - umění vést sám sebe
 • Zorganizování vlastního života
 • Budování své integrity
 • Budování charakteru

Priority vedoucího

 • Co je v našem životě nejdůležitější?
 • Paretův princip (princip 20/80)
 • Rozdělení priorit
 • Zásady při posuzování priorit
 • Kvadranty našeho času a jak je správně využívat

V. Lidé - konto našeho úspěchu

 • Nejdůležitější položka naší služby
 • Základní principy pro rozvoj lidí
 • Motivace lidí - Důležitý nástroj našeho vedení
 • Principy budování růstu druhých lidí

VI. Budova úspěšného vůdcovství

Naslouchání - otevřená brána k lidem

 • Co naslouchání není
 • Pět základních úrovní naslouchání
 • Test empatického naslouchání

Řešení problémů - klíč k našemu budování a růstu

 • Fakta týkající se problémů
 • Rozpoznání problémů dříve, než se projeví
 • Sedm kroků identifikace problému
 • Odvaha jít do konfrontace

Budování vize - bez vize půjdeme odnikud nikam

 • Co je to vize
 • Biblický pohled na vizi
 • Co znamená mít vizi pro svůj život
 • Tvorba vize pro svůj život
 • Co znamená mít vizi pro společenství

   Tvorba vize pro společenství

Přinášení změn - beze změn neexistuje růst

 • Vůdce je iniciátorem změn
 • Profil problémového vedoucího v souvislosti se změnami
 • Historický dopad odmítání změn
 • Důvody, proč se lidé brání změnám
 • Test nutnosti změny ve společenství
 • Přirozený proces změny
 • Příprava a motivace lidí ke změnám

VII. Střecha: Regenerace a budování našeho obdarování

 • Volný den a odpočinek
 • Regenerace
 • Osobní čas s Bohem
 • Osobní rozvoj, růst a vzdělání
 • Důslednost a osobní kázeň