LEADERSHIP 

Podpora a budování vůdcovství a osobního růstu

Nikdo se proti tobě nepostaví po všechny dny tvého života. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout ani tě neopustím. Jozue 1, 5

Osobní růst ve vůdcovství

Deset návyků skutečných mužů

Naučit se vést sám sebe

Osobní růst ve vedení 

Stručný obsah semináře:

 • Úvod - Potřeba a důležitost vedení 
 • Skuteční vedoucí  vedou sami sebe
 • Stavba úspěchu našeho vedení
 • Základy - Vítězství v osobním životě
 • Budova - Vítězství ve veřejném životě
 • Střecha - Regenerace a odpočinek

Charakteristiky zralých vedoucích

Stručný obsah semináře:

Pozitivní a negativní vlastnosti vlastnosti klíčových vedoucích

 • Co znamená být zralým vedoucím
 • Sedm charakteristických vlastností skutečně zbudovaných vedoucích
 • Charakteristiky slabých a nejistých vedoucích


.

Konflikt, kritika, konfrontace

Stručný obsah semináře:

 • Konflikt - Hrozba, nebo výzva?
 • Kritika a jak se s ní vypořádat 
 • Konfrontace - Vedoucí a řešení nepříjemných záležitostí

Stručný obsah semináře:

 • Stavba našeho osobního vůdcovství
 • Identita - Bankovní konto našeho nitra
 • Základ úspěšného vůdcovství
 • Lidé - Bankovní konto úspěchu
 • Stavba úspěšného vůdcovství
 • Regenerace - rozvíjení obdarování

Vůdcovství a postoje srdce

Stručný obsah semináře:

Osm postojů srdce ničící naše vůdcovství

 • Zraněné srdce - Nevyřešená minulost
 • Odmítnuté v minulosti
 • Frustrace - Past neúspěchu, zklamání
 • Strach a obavy - Bojácné srdce
 • Zlomené srdce
 • Konkurence - Soutěživé srdce
 • Výkon - Srdce orientované na úspěch
 • Ambice - Nezdravá ctižádost

Budování následovníka

Stručný obsah semináře:

Předávání zkušenosti mladším

Kroky které pro to můžeme udělat

 • Být vzorem
 • Věnovat se Božímu slovu
 • Budovat své duchovní obdarování
 • Pečovat o svůj duchovní růst
 • Zaměřit se na sebe a na své učení