NENABĚHNOUT NA PĚST

Služba mladé generaci

Jak si nenaběhnout na pěst

Křesťan a sociální sítě

Bible versus MOBIL

Nejsem závislý na mobilu?

Jak rozpoznat závislost na mobilu

TEENAGEŘI a hrozby IT 


Netholismus

Chorobná závislost na IT

   Závislosti

    Spirála vedoucí ke smrti