CBH BEST
Projekt prevence a vzdělávání

Vítejte na stránkách projektu vzdělávání CBH BEST 

Než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršovstva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. 1. Timoteovi 4, 13-15

Význam loga CBH BEST

CBH - Církev bratrská v Hrádku

          B udování

          E fektivita

          S tudium

             T rénink

...

Aktuálně: CB Třinec - Jak přežít koronavirovou poušť

Připravujeme pro vás:

Kurz pro budování a duchovní růst mužů

  • Předpokládaný začátek kurzu: Listopad 2020
  • Kapacita kurzu 5-8 účastníků
  • Cena kurzu: Podíl na zakoupených studijních materiálech
  • Délka kurzu: 9 lekcí v týdenních intervalech

Přihlášení: S. Raszka, mobil: 739 324 594, e-mail: lektor@cbhbest.cz

KMB - Každý Muž Bojovníkem                                                  Podobný popis kurzu

__________________________________________________________________________

Semináře . Přednášky . Workshopy . Koučink

           Kontaktní údaje:

                 CBH BEST, Diakonie Církve bratrské v Hrádku

                 Adresa: 739 97 Hrádek 520

                 Ičo: 70808465                 

                 E-mail:   lektorbest@gmail.com. Mobil: 739 324 594                 

                 BU:  2901408176/2010  Variabilní symboly: Semináře: 3000;  Zakarpatí: 4000