CBH BEST
Projekt prevence a vzdělávání

Vítejte na stránkách projektu vzdělávání CBH BEST 

Než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršovstva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. 1. Timoteovi 4, 13-15

Význam loga CBH BEST

CBH - Církev bratrská v Hrádku

          B udování

          E fektivita

          S tudium

             T rénink

Aktuálně:    

Každý muž bojovníkem

Tyto kurzy jsou určeny všem mužům, kteří touží žít podle Božího záměru. Mužům, kteří nechtějí žít průměrným životem, ale chtějí vítězit v oblastech, ve kterých  selhávají. Chtějí se stát bojovníky podle Božího srdce, chtějí povzbuzovat, budovat a vést další muže.

Semináře . Přednášky . Workshopy . Koučink

           Kontaktní údaje:

                 CBH BEST, Diakonie Církve bratrské v Hrádku

                 Adresa: 739 97 Hrádek 520

                 Mobil:    739 324 594

                 E-mail:   lektorbest@gmail.com

                 BU: .......