Nabídka pro veřejnost

Nabídka seminářů a přednášek

Semináře pro rodiče, seniory a širokou veřejnost

1. Senioři a internet

Senioři jsou v současné době podceňováni, co se týče internetu. Aby se to změnilo, tak nabízíme pro ně zážitkový seminář. Tento seminář je určen pro seniory jakéhokoli věku a také pro střední generaci, která si s internetem netyká.  

Zahrnuje tyto oblasti internetu: problematika e-bankovnictví, Hoax, podvodné e-maily, podvodné e-shopy, reklamy a inzeráty. Senioři se dozví, jak se mohou bránit a co je možné dělat, pokud se stanou obětí podvodu.

1.  Úvod do internetu a základy jeho používání

2. Komunikace na internetu a  sociální sítě

3. Online nákupy a bankovnictví

4. Obrana a ochrana proti podvodům

5. Pravda, nebo lež

6. Zabezpečení počítače 

2. Kurz základů práce s počítačem pro seniory

1. Základní informace o počítačích

2. Ovládání počítače

3. Operační systém Windows 10

4. Programy a základní aplikace

5. Představení a popis Microsoft Office

6. Internet a sociální sítě 

7. Komunikace (Skype, WhatsApp, Messenger aj.)

8. Zabezpečení a ochrana počítače


3. Děti a HROZBY IT - seminář pro rodiče

Seminář je určen pro rodiče dětí na základních a středních škol. Zabývá se problematikou sociálních sítí, jejími klady a zápory. Představuje filosofii sociálních sítí a hlavní nebezpečí, která hrozí dětem a mládeži. Je zde možnost otázek, odpovědí a sdílení problematiky IT z praxe.

Seminář pro rodiče trvá podle potřeby 2 hodiny.

4. Internet a sociální sítě

 je určen pro širokou veřejnost pohybující se na internetu. Zahrnuje problematiku informační gramotnosti na internetu a problematiku sociálních sítí zaměřenou na Facebook. Probírá problematiku internetového bankovnictví, Hoaxu, podvodných nabídek a podobně. V neposlední řadě se zabývá Netholismem - závislostí na internetu. Nabízí návod, jak se na internetu chránit a bránit, pokud jsme napadeni.

5. Facebook a jeho pravá tvář

Facebook a další podobné sociální sítě jsou velikou pomocí v komunikaci mezi lidmi. Seminář představuje plusy a mínusy Facebooku a dalších sociálních sítí, ukazuje pozadí Facebooku a jeho skutečnou motivaci. V neposlední řadě ukazuje, jak se na sociálních sítích chovat bezpečně a co dělat, pokud se dostaneme do potíží.

6.  Netholismus - Závislost na internetu

7.  Nejsem závislý na mobilu?

8. Fake news aneb pravda nebo lež

9. Nebezpečí nemoci AIDS v současnosti

Tento seminář je určen pro rodiče dětí druhého stupně základních škol a studentů středních škol. Je součástí mezinárodní kampaně ACET. Odborným garantem přednášky je doc. MUDr. Hamanová, CSc., členka České společnosti dorostového lékařství. Seminář trvá dvě hodiny podle zájmu rodičů.

Jedná se o představení nebezpečí nákazy virem HIV, popis viru HIV a nemoci AIDS. Možné způsoby nakažení virem HIV, inkubační doba a následky nemoci AIDS. Ochrana a motivace k nerizikovému chování.

10.  Problematika kouření

Seminář představuje kouření jako následek manipulace okolí a vlivu reklamy.  Přibližuje nebezpečí plynoucí z kouření a jeho zdravotní a finanční důsledky. 

Probírá se zde: Jak začíná návyk, co a kdo nás ovlivňuje v oblasti kouření, co obsahuje cigaretový kouř a následky kouření, pasivní kouření a vliv kouření na plod, rozhodnutí nekouřit

11.  Pornografie - Cesta vedoucí do pekel

12.  Závislosti -Tornádo ničící vše, co mu přijde do cesty

13.  Alkohol a jeho zákeřnost