Služba a evangelizace

.

DUCH SVATÝ   /   VNITŘNÍ UZDRAVENÍ    /   DUCHOVNÍ RŮST  /  MISIE A EVANGELIZACE   /   PREVENCE A VAROVÁNÍ

Než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršovstva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. 1. Timoteovi 4, 13-15

Semináře misijní a evangelizační služby

Objevování křesťanství

Jak říci své osobní svědectví

Umění zasévat a sklízet

Romové na Zakarpatí