Prevence ACET

Nabídka preventivních programů

Nabídka prevence hrozeb IT technologií

1. KYBERŠIKANA aneb predátor na obzoru

Velkým problémem na internetu je kyberšikana. Přednáška má za úkol představit nebezpečí internetu. Je určena pro druhý stupeň základních škol a 1.-3. ročník středních škol.

I.   Nebezpečí hrozící v kyberprostoru

II.  Co znamená kyberšikana a jak se odlišuje od běžné šikany

III. Jednotlivé praktiky kyberšikany a konkrétní příběhy

IV. Jak se chránit a bránit, spolupráce se školou a rodinou

2. SEXTING a ZNEUŽITÍ IT aneb jak si nenaběhnout na pěst

Sexting - Nebezpečné odhalování se na internetu; Grooming - zneužívání přes internet. Beseda je určena pro druhý stupeň základních škol a 1.-4. ročník středních škol.

I.    Důležitost sexuality a nebezpečí odhalování

II.   Co znamená Sexting, jeho nebezpečí a dopady

III.  Co znamená Grooming, jeho nebezpečí a dopady

IV.  Sexting a dětská pornografie

V.   Obrana, ochrana a spolupráce se školou a rodinou

3. FACEBOOK a sociální sítě

Facebook a další podobné sociální sítě představují velké nebezpečí hlavně pro děti a mládež. Beseda je určena pro druhý stupeň základních škol a 1.-4. ročník středních škol.

I.    Co jsou sociální sítě, jejich přehled a nebezpečí plynoucí ze sociálních sítí

II.   Facebook, jeho filozofie a zneužívání osobních dat

III.  Důležitost zabezpečení osobních nastavení

IV.  Nebezpečné praktiky na internetu, příběhy a videa z praxe

V.  Jak se vyhnout problémům a zneužití a jak se bránit

4. NETHOLISMUS - Chorobná závislost na mobilu a dalších IT

Přednáška je zaměřena na oblast závislosti na internetu a její důsledky. Je určena pro 7.-9. ročník základních škol a 1.-3. ročník středních škol.

I.    Co je závislost na internetu

II.   Hlavní zdroje závislosti na internetu

III.  Jak můžeme závislost rozpoznat

IV.  Následky závislosti

V.   Co s tím můžeme udělat

5. YOUTUBERING - fenomén současnosti

Beseda řeší fenomén sledování videí na YouTube dětmi. Ukazuje plusy a mínusy YouTuberingu. Přednáška je určena pro 6.-9. ročník základních škol a 1. a 2. ročník středních škol.

I.    Vznik a podstata YouTuberingu

II.   Co je to YouTubering a kdo je YouTuber

III.   YouTubering a peníze a závislost

IV.  YouTubering versus naivita a vulgarita

V.   Čeho se vyvarovat a jak se bránit zneužití

1.  STOP ubližování na internetu

Velkým problémem na internetu je kyberšikana i mezi těmi nejmenšími. Beseda má za úkol představit dětem nebezpečí internetu a jak se bránit v případě napadení. Beseda je určena pro 3.-5. ročník základních škol.

I. Nebezpečí hrozící v kyberprostoru

II. Co znamená kyberšikana a jak se odlišuje od běžné šikany

III. Jednotlivé praktiky kyberšikany a konkrétní příběhy

IV. Jak se chránit, bránit a kde najít pomoc

2. DOBRÉ a ŠPATNÉ obrázky (zaměřeno na pornografii)

Beseda je zaměřena na problémy pornografie, s níž se setkávají už i děti.  Beseda je určena pro 3.-6. ročník základních škol.

I. Koho můžeme na internetu potkat

II. Co můžeme na internetu vidět

III. Co jsou dobré a co jsou špatné obrázky

IV. Co se špatnými obrázky musíme udělat

V. Rady a povzbuzení

Semináře pro pedagogy a rodiče

1. Děti a HROZBY IT - seminář pro pedagogy a metodiky prevence

Seminář je určen pro pedagogy základních a středních škol. Zabývá se problematikou sociálních sítí, jejími klady a zápory. Představuje filosofii sociálních sítí a hlavní nebezpečí, která hrozí dětem a mládeži. Je zde možnost otázek, odpovědí a sdílení problematiky IT z praxe.

Seminář pro pedagogy trvá podle potřeby 2-4 hodiny.

Akreditovaný seminář s certifikátem trvá 6 hodin.

2. YouTubering - Pro a proti

Youtubering je seminář určený jak pro pedagogy, tak pro rodiče. Seminář řeší fenomén sledování videí na YouTube našimi dětmi. Ukazuje plusy a mínusy YouTuberingu. Seminář řeší tyto skutečnosti: Vznik a podstata YouTuberingu, co je to YouTubering a kdo je YouTuber. Dále řeší naivitu,  vulgaritu, vydělávání na YouTube a závislost. V neposlední řadě ukazuje, čeho se vyvarovat a jak se bránit zneužití.

Seminář YouTubering trvá podle zájmu 2-3 hodiny.

3. RODIČE versus DĚTI - Hrozby dětem na internetu - seminář pro rodiče

Tento seminář je určen pro rodiče dětí prvního i druhého stupně základních škol. Zabývá se hlavními nebezpečnými činnostmi dětí na internetu a tím, co na internetu dětem hrozí. Je zde možnost otázek a odpovědí a sdílení s problematikou kyberšikany z praxe. Seminář trvá 2-3 hodiny podle zájmu rodičů.

●   Kyberšikana       ●    YouTubering

●   Grooming          ●    Facebook a další sociální sítě

●   Sexting               ●   Netholismus

4. Pornografie, děti a teenageři

Seminář je určen pro rodiče dětí druhého stupně základních a středních škol. Trvá dvě hodiny podle možností a zájmu rodičů. Zároveň je určen pro všechny, kteří se chtějí s problematikou pornografie seznámit, nebo s ní dokonce zápasí. Vyvrací zaběhané mýty o pornografii. Ukazuje podstatu pornografie a to, jak ovlivňuje jednání a chování dětí a teenagerů. Ukazuje důsledky pornografie do budoucna a jak ovlivňuje sexuální život. V neposlední řadě přináší možnosti, jak se z této závislosti dostat.

5. Internet, Facebook a sociální sítě

Seminář je určen pro širokou veřejnost pohybující se na internetu. Zahrnuje problematiku informační gramotnosti na internetu a problematiku sociálních sítí zaměřenou na Facebook. Probírá problematiku internetového bankovnictví, Hoaxu, podvodných nabídek a podobně. V neposlední řadě se zabývá Netolismem - závislostí na internetu.

Poradna projektu E-Bezpečí UP v Olomouci

Poradna projektu E-Bezpečí

Pokud jste nedostali do obtížné životní situace spojené s internetem či mobilním telefonem, někdo vyhrožuje, vydírá a zastrašuje vás, nebo vaše blízké, a používá k tomu internet či telefon? Víte o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů a dalších nebezpečích? Někdo vás nebo vaše blízké přemlouvá  prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu k osobní schůzce? Máte obavu kontaktovat policii, protože si nejste jistí? 

Neváhejte a napište do poradny E-Bezpečí - www.napisnam.cz

Tým E-Bezpečí vám určitě poradí, nasměruje a pomůže.