Prevence ACET

Nabídka preventivních programů

Nabídka prevence hrozeb IT technologií

1. Umělá inteligence (AI) - Výzva, nebo hrozba?

S aplikacemi Umělé inteligence se jako by roztrhl pytel. Někteří lidé jsou z AI nadšení, někteří krčí rameny, a poslední skupina má docela obavy. Seminář nám dává mnohé odpovědi. Je určen pro žáky druhého stupně ZŠ a střední školy.

I.   Co je to AI a v jakých oblastech ji můžeme potkat

II.  Jak AI pracujejak vlastně myslí

III.  Generativní AI (Chat GPT), co dokáže a jak s ní pracovat

IV. Pozitiva a negativa generativní AI

V.  Obavy a hrozby AI

VI.  Může AI ovládnout a zničit lidstvo?

2. Může umělá inteligence (AI) - zničit lidstvo?

Umělá inteligence, zničit, ani ovládnout lidstvo nemůže. Ve skutečnosti název "Umělá inteligence (AI) je velmi matoucí. Nemyslí, nemá vědomí, a nikdy ho mít nebude. Vždy za tím stojí člověk, algoritmy, které porovnávají a predikují, rychlé superpočítače a obrovské banky dat. Za určitých podmínek by však v budoucnu problém mohl být. Bylo by potřeba splnit podmínky, které naznačujeme v šesti fázích semináře.

Fáze 1: Současnost

Fáze 2: Expanze růst a zavádění AI

Fáze 3: Splynutí lidí s AI

Fáze 4: Závislost lidí na AI

Fáze 5: Rozčarování a kolaps

Fáze 6: Ovládnutí

3. KYBERŠIKANA aneb predátor na obzoru

Velkým problémem na internetu je kyberšikana. Přednáška má za úkol představit nebezpečí internetu. Je určena pro druhý stupeň základních škol a 1.-3. ročník středních škol.

I.   Nebezpečí hrozící v kyberprostoru

II.  Co znamená kyberšikana a jak se odlišuje od běžné šikany

III. Jednotlivé praktiky kyberšikany a konkrétní příběhy

IV. Jak se chránit a bránit, spolupráce se školou a rodinou

2. SEXTING a ZNEUŽITÍ IT aneb jak si nenaběhnout na pěst

Sexting - Nebezpečné odhalování se na internetu; Grooming - zneužívání přes internet. Beseda je určena pro druhý stupeň základních škol a 1.-4. ročník středních škol.

I.    Důležitost sexuality a nebezpečí odhalování

II.   Co znamená Sexting, jeho nebezpečí a dopady

III.  Co znamená Grooming, jeho nebezpečí a dopady

IV.  Sexting a dětská pornografie

V.   Obrana, ochrana a spolupráce se školou a rodinou

3. FACEBOOK a sociální sítě

Facebook a další podobné sociální sítě představují velké nebezpečí hlavně pro děti a mládež. Beseda je určena pro druhý stupeň základních škol a 1.-4. ročník středních škol.

I.    Co jsou sociální sítě, jejich přehled a nebezpečí plynoucí ze sociálních sítí

II.   Facebook, jeho filozofie a zneužívání osobních dat

III.  Důležitost zabezpečení osobních nastavení

IV.  Nebezpečné praktiky na internetu, příběhy a videa z praxe

V.  Jak se vyhnout problémům a zneužití a jak se bránit

4. NETHOLISMUS - Chorobná závislost na mobilu a dalších IT

Přednáška je zaměřena na oblast závislosti na internetu a její důsledky. Je určena pro 7.-9. ročník základních škol a 1.-3. ročník středních škol.

I.    Co je závislost na internetu

II.   Hlavní zdroje závislosti na internetu

III.  Jak můžeme závislost rozpoznat

IV.  Následky závislosti

V.   Co s tím můžeme udělat

5. YOUTUBERING - fenomén současnosti

Beseda řeší fenomén sledování videí na YouTube dětmi. Ukazuje plusy a mínusy YouTuberingu. Přednáška je určena pro 6.-9. ročník základních škol a 1. a 2. ročník středních škol.

I.    Vznik a podstata YouTuberingu

II.   Co je to YouTubering a kdo je YouTuber

III.   YouTubering a peníze a závislost

IV.  YouTubering versus naivita a vulgarita

V.   Čeho se vyvarovat a jak se bránit zneužití

1.  STOP ubližování na internetu

Velkým problémem na internetu je kyberšikana i mezi těmi nejmenšími. Beseda má za úkol představit dětem nebezpečí internetu a jak se bránit v případě napadení. Beseda je určena pro 3.-5. ročník základních škol.

I. Nebezpečí hrozící v kyberprostoru

II. Co znamená kyberšikana a jak se odlišuje od běžné šikany

III. Jednotlivé praktiky kyberšikany a konkrétní příběhy

IV. Jak se chránit, bránit a kde najít pomoc

Semináře pro pedagogy a rodiče

1. Děti a HROZBY IT - seminář pro pedagogy a metodiky prevence

Seminář je určen pro pedagogy základních a středních škol. Zabývá se problematikou sociálních sítí, jejími klady a zápory. Představuje filosofii sociálních sítí a hlavní nebezpečí, která hrozí dětem a mládeži. Je zde možnost otázek, odpovědí a sdílení problematiky IT z praxe.

Seminář pro pedagogy trvá podle potřeby 2-4 hodiny.

Akreditovaný seminář s certifikátem trvá 6 hodin.

2. YouTubering - Pro a proti

Youtubering je seminář určený jak pro pedagogy, tak pro rodiče. Seminář řeší fenomén sledování videí na YouTube našimi dětmi. Ukazuje plusy a mínusy YouTuberingu. Seminář řeší tyto skutečnosti: Vznik a podstata YouTuberingu, co je to YouTubering a kdo je YouTuber. Dále řeší naivitu,  vulgaritu, vydělávání na YouTube a závislost. V neposlední řadě ukazuje, čeho se vyvarovat a jak se bránit zneužití.

Seminář YouTubering trvá podle zájmu 2-3 hodiny.

3. RODIČE versus DĚTI - Hrozby dětem na internetu - seminář pro rodiče

Tento seminář je určen pro rodiče dětí prvního i druhého stupně základních škol. Zabývá se hlavními nebezpečnými činnostmi dětí na internetu a tím, co na internetu dětem hrozí. Je zde možnost otázek a odpovědí a sdílení s problematikou kyberšikany z praxe. Seminář trvá 2-3 hodiny podle zájmu rodičů.

●   Kyberšikana       ●    YouTubering

●   Grooming          ●    Facebook a další sociální sítě

●   Sexting               ●   Netholismus

4. Pornografie, děti a teenageři

Seminář je určen pro rodiče dětí druhého stupně základních a středních škol. Trvá dvě hodiny podle možností a zájmu rodičů. Zároveň je určen pro všechny, kteří se chtějí s problematikou pornografie seznámit, nebo s ní dokonce zápasí. Vyvrací zaběhané mýty o pornografii. Ukazuje podstatu pornografie a to, jak ovlivňuje jednání a chování dětí a teenagerů. Ukazuje důsledky pornografie do budoucna a jak ovlivňuje sexuální život. V neposlední řadě přináší možnosti, jak se z této závislosti dostat.

5. Internet, Facebook a sociální sítě

Seminář je určen pro širokou veřejnost pohybující se na internetu. Zahrnuje problematiku informační gramotnosti na internetu a problematiku sociálních sítí zaměřenou na Facebook. Probírá problematiku internetového bankovnictví, Hoaxu, podvodných nabídek a podobně. V neposlední řadě se zabývá Netolismem - závislostí na internetu.

Poradna projektu E-Bezpečí UP v Olomouci

Poradna projektu E-Bezpečí

Pokud jste nedostali do obtížné životní situace spojené s internetem či mobilním telefonem, někdo vyhrožuje, vydírá a zastrašuje vás, nebo vaše blízké, a používá k tomu internet či telefon? Víte o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů a dalších nebezpečích? Někdo vás nebo vaše blízké přemlouvá  prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu k osobní schůzce? Máte obavu kontaktovat policii, protože si nejste jistí? 

Neváhejte a napište do poradny E-Bezpečí - www.napisnam.cz

Tým E-Bezpečí vám určitě poradí, nasměruje a pomůže.