.

Projekt E-Bezpečí UP v Olomouci


Projekt E-BEZPEČÍ (www.e-bezpeci.cz)

je národní edukační, výzkumný a intervenční zaměřený na prevenci v oblasti rizikového chování ve virtuálních prostředích, zejména na internetu. 

Projekt se zaměřuje hlavně na 

  • kyberšikanu, 
  • kybergrooming, 
  • sexting, 
  • stalking, 
  • rizika sociálních sítí, 
  • ochranu osobních údajů na internetu atd.

Vzdělávací akce pro žáky (2. stupeň ZŠ a studenti SŠ)

Beseda pro žáky základních a středních škol zaměřená na kyberšikanu, rizika sociálních sítí a kybergrooming - nebezpečnou internetovou manipulaci...

Přednáška o rizicích internetové komunikace pro rodiče zaměřena na kyberšikanu, sexting, rizika využívání sociálních sítí a další fenomeny...

Kontakty:

Mgr. Klára Hrubá
oddělení vzdělávání, objednávky vzdělávacích akcí
E-mail: vzdelavani@e-bezpeci.cz
Telefon: +420 776 322 357


doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
management projektu
E-mail: info@e-bezpeci.cz
Telefon: +420 777 146 808

Přednáška o rizicích internetové komunikace pro rodiče zaměřena na kyberšikanu, sexting, rizika využívání sociálních sítí a další fenomeny... ......................

Blok přednášek složený na přání konkrétní cílové skupiny, sestavený z nabízených témat... ................................................................................................

Poštovní adresa:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5, Olomouc, 771 40

Další informace:
www.e-bezpeci.cz
www.facebook.com/ebezpeci

Poradna E-Bezpečí

Dostal/a ses do obtížné životní situace spojené s internetem či mobilním telefonem? Někdo ti vyhrožuje, vydírá tě, zastrašuje a používá k tomu internet či telefon? Víš o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu, zneužití osobních údajů a dalších nebezpečích? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu k osobní schůzce? Máš strach kontaktovat policii? 

Neváhej a napiš do naší poradny! Pomůžeme ti! Tým E-Bezpečí