Duchovní a osobní růst

.

Základní oblasti seminářů duchovního růstu

Než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršovstva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý.     1. Timoteovi 4, 13-15

1. Uzdravení duše a vysvobození

 • Duchovní uzdravení
 • Okultismus - ďáblova past
 • Prokletí a jak se ho zbavit
 • Vězení versus svoboda
 • Prokrastinace - Chorobné odkládání
 • Jak se zbavit starostí

2. Působení Ducha svatého

 • Duch svatý a jeho působení
 • Dary Ducha svatého
 • Prorocká služba
 • Základy chození ve víře
 • Víra v Boží uzdravení

3. Duchovní a osobní růst

 • Tajemství duchovního růstu
 • Učedník, následovník a vůdce
 • Vedení, poradenství a koučink
 • Výkladové kázání
 • Základy křesťanské víry
 • Síla introvertů
 • Pět jazyků lásky

4. Misie a evangelizace

 • Jak se naučit říct své svědectví
 • Objevování křesťanství
 • Umění zasévat a sklízet
 • Misie na Zakarpatí

5. Nebezpečí - IT technologii

 • Sociální sítě a jejich vliv na rodinu
 • Facebook a jeho pravá tvář
 • Děti a hrozby IT technologií
 • Desatero na internetu pro rodiče
 • YouTubering - Pro a proti
 • Soukromí a bezpečí na internetu
 • Závislost na internetu
 • HOAX - pravda, nebo lež