Informace o nás a kontakty

.

CBH BEST - Projekt prevence a vzdělávání

CBH BEST je služba zaměřená na podporu vůdcovství a budování vedoucích. Dále se zaměřuje na duchovní růst společenství a osobní a duchovní růst jednotlivců. Další oblastí je služba mladé generaci  v rámci primární prevence mladé generace na základních a středních školách a v organizacích věnujících se mladé generaci. V neposlední řadě se věnuje podpoře romských vedoucích na Zakarpatské Ukrajině. CBH BEST pracuje pod záštitou Diakonie Církve bratrské v Hrádku.

Slavoj Raszka, kazatel Církve bratrské

Nástroji pro tuto činnost jsou:

  • Semináře
  • Přednášky a besedy 
  • workshopy a koučink

Naše vize: 

Pomáhat lidem růst v osobním, profesním i duchovním životě.

Naše poslání:

B...Budování - Podpora vůdcovství a klíčových vedoucích. Podpora osobního a duchovního růstu, podpora růstu společenství.

..Efektivita - Být efektivní a úspěšní v tom, co děláme, a to v osobním životě, ve službě druhým i ve veřejné službě. Budování týmové práce a pomoc v hledání vize a nasměrování společenství.

S .Studium - Studium Božího slova do hloubky. Studium základů a růstu v Ježíši Kristu. Studium náročných a aktuálních témat a otevírání témat, o kterých se málo mluví.

T...Trénink - příprava nových služebníků, vedoucích a lektorů. Prevence na školách, školení rodičů a učitelů.

Kontakty:

CBH BEST Projekt prevence a vzdělávání

Diakonie Církve bratrské, 739 97 Hrádek 520

+420 739 324 594

lektorbest@gmail.com

 Bankovní spojení:  2901408176 / 2010                  Variabilní symboly: Semináře: 3000; Zakarpatí: 4000   IČ: 70808465

Místo, kde nás naleznete:

Můžete nám napsat:

Náš tým spolupracovníků:

Slavoj Raszka - vedoucí Cbh BEST   Kazatel Církve bratrské ....... ...............  lektor ACET v ČR lektor  .............................  lektor projektu E-Bezpečí UP v Olomouci

E-mail: lektor@cbhbest.cz ....................  Mobil: 739 324 594

Zbigniew Konderla vedoucí Diakonie Církrve bratrské v Hrádku    ............................ Hospodář a statutární zástupce CB Hrádek

E-mail:  ................................................................ Mobil: 604 438 081

Pavel Turoň-vedoucí Mise pro život  Starší sboru CB Hrádek.  

 E-mail: mise.turon@seznam.cz;          Mobil: +420 776 566 950                          https://www.facebook.com/pavel.turon.7  


Zdeněk Kašpárek - Vikář Církve bratrské a pastor sboru CB Třinec,  ... Biblický učitel

E-mail: zdenek.kasparek@cb.cz ............. Mobil: 606 832 551

ThDr. Tadeáš Firla - kazatel Církve bratrské, publicista a biblický učitel. ..................... Vedoucí EN GEDI - služba cizincům v Horní Suché

E-mail: tadeas.firla@gmail.com  ................. Web: https://tadekfirla.estranky.cz: ......... Blog: https://firla.blog.idnes.cz/ 494 925 : 

Další klíčoví lektoři ACET v ČR

Mgr. Roman Hota - Lektor ACET v ČR Vedoucí křesťans. společenství Tesalonika Email: tesalonika@tiscali.cz ....................... Web: https://www.tesalonika.cz ............... Mobil: 608 623 235

Radomír Palacký, Dis - Lektor ACET v ČR Ředitel organizace mládež pro Krista - Email: radek.palacky@gmail.com--...----- Web: https://www.tesalonika.cz ---------  Mobil: 608 322 213

Hostující lektoři

Roman Povala, lektor ABATOP,           Pastor Ap. církve v R.p. Radhošťěm           E-mail: romanpovala@gmail.com.           Mobil: 739 584 184

Tomáš Řehák, lektor ABATOP.                 Pastor Apoštolské církve v Hlinsku.              E-mail: tomi.rehak@seznam.cz                  Web: https://www.abatop.cz  ................    Mobil: 603 262 295

Možnosti realizace seminářů:

1. Pro žáky a studenty - V případě zájmu o semináře nebo přednášky na školách mohou kontaktovat vedoucího Cbh BEST nebo dalšího uvedeného lektora. Besedy a semináře pro školy se uskutečňují v prostorách škol, Domů dětí a mládeže, v dětských domovech nebo na dalších místech k tomu určených.

2. Pro církve a církevní organizace - Duchovní semináře se mohou realizovat v místě vašeho působení po domluvení termínů

3. Prostory sboru CB Hrádek - Nabízíme možnost seminářů v příjemných prostorách sboru CB Hrádek. Je zde možnost zajistit velký sál, malý sál, klubovny nebo učebny. Je zde možnost, že daná skupina může využít místní kuchyň a jídelnu, aby obědy nebo občerstvení nemusely být v prostorách seminářů.

Možnosti ubytování - Pokud by se jednalo o vícedenní nebo víkendový seminář, je zde také možnost zajištění levného a příjemného ubytování. Možnosti ubytování  a ceny jsou uvedeny na: https://www.naskale.info/ubytovani/


Pohled na budovu CB Hrádek

Pohled shora na budovu CB Hrádek

Hlavní sál CB Hrádek