LEADERSHIP

Podpora a budování vůdcovství a osobního růstu

Nikdo se proti tobě nepostaví po všechny dny tvého života. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout ani tě neopustím. Jozue 1, 5

Semináře ohledně budování vůdcovství

Leadership

Důležitost a podstata vůdcovství


Budování týmu vedení


KOMUNIKACE týmu navenek

Šalamounovo vůdcovství

Týmová práce 

Základní principy týmové práce

David a jeho tým

Budování věrného týmu

Vedení domácích skupinek

...