LEADERSHIP

Podpora a budování vůdcovství a osobního růstu

 DŮLEŽITOST VEDENÍ     /     OSOBNÍ VŮDCOVSTVÍ      /     VIZE A POSLÁNÍ SPOLEČENSTVÍ

Nikdo se proti tobě nepostaví po všechny dny tvého života. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout ani tě neopustím. Jozue 1, 5

3.  Vize, poslání, hodnoty a strategie

Vize, poslání a hodnoty

aneb odkud a kam směřuješ

Obnova nasměrování sboru

Workshop pro hledání nasměrování společenství

Vůdcovství Mojžíše

Strategie výběru a budování vedení společenství

Nehemijáš a jeho vize

Tvorba uskutečnění vize 


Cesta do Emauz

Vedení, poradenství a koučink

...