Popis kurzů KMB

Každý Muž Bojovníkem


Série tří kurzů pro budování a růst skutečných mužů

Kurzy jsou určeny všem mužům, kteří touží žít podle Božího záměru. Mužům, kteří nechtějí žít průměrným životem, ale chtějí vítězit v oblastech, ve kterých selhávají. Chtějí se stát bojovníky podle Božího srdce, chtějí povzbuzovat, budovat a vést další muže.

Každý Muž Bojovníkem (KMB) je učednický kurz studia Bible pro muže. Účastníci kurzu se stávají učedníky a jsou vedeni k tomu, aby ve svých životech dosáhli vytýčeného cíle. Kurz KMB se skládá ze menších kurzů.


Aplikace ke stažení zdarma pod názvem EMAW: 

YouTube kanál KMB  Název: KMB CR. Videa týkající se KMB, učednictví a duchovního růstu

Facebook KMB  Název: Každý Muž Bojovníkem

Web KMB: www.kmbcr.cz - Hlavní informační zdroj o KMB v ČR i ve světě

__________________________________________________________________________

Popis KMB část 1: Jak chodit s Bohem  Devět lekcí, které mužům  pomáhají vytvářet základní dovednosti v následování Ježíše Krista

Hlavní dovednosti, které jsou potřebné k osobnímu rozvoji:

 • Osobní ztišení s Bohem
 • Rozjímání nad Písmem
 • Modlitba
 • Uvádění Božího Slova do praxe

Témata jednotlivých lekcí:

 • Lekce 1: Proč potřebujeme učednictví
 • Lekce 2: Hledání "Toho nejdůležitějšího"
 • Lekce 3: Proč muži selhávají
 • Lekce 4: Muž slova
 • Lekce 5: Rozjímání aneb myšlení s určitým cílem
 • Lekce 6: Nemáš, protože neprosíš
 • Lekce 7: Skutečný smysl modlitby
 • Lekce 8: Tajemství proměněného života
 • Lekce 9: Muž jako buldok

__________________________________________________________________________

Popis KMB část 2: Manželství a výchova dětí  Devět lekcí, které mužům nabízí biblický pohled na manželství a výchovu dětí, kde je zvláštní důraz kladen na teenagery. Jsou to lekce, které hluboce ovlivní muže, kteří se chtějí stát dobrými manželi a otci.

Témata jednotlivých lekcí:

Manželství

 • Lekce 1:  Vyplňování mezer
 • Lekce 2: Manžel podle Boží vůle
 • Lekce 3: Když manželství bolí
 • Lekce 4: Zraněná manželka 

Výchova dětí

 • Lekce 5: Jak obrátit srdce otců k jejich dětem
 • Lekce 6: Jazyk má moc nad životem a smrtí
 • Lekce 7: Léta dospívání - Kdo rozhoduje?
 • Lekce 8: Jak obrátit srdce dětí k jejich otcům
 • Lekce 9: Jak svým dětem předávat evangelium

__________________________________________________________________________

Popis KMB část 3: Těžké časy, peníze, sex, práce, naplnění života Deset lekcí, které vyučují, jak aplikovat Písmo v oblasti peněz, sexu a morální čistoty, práce, zvládání těžkých období a v neposlední řadě hledání naplnění života.

Témata jednotlivých lekcí:

Peníze

 • Lekce 1:  Peníze a spokojenost
 • Lekce 2: Neutrácej víc, než vyděláš
 • Lekce 3: Vyvážený pohled na prosperitu
 • Lekce 4: Jak žít opravdovým životem
 • Lekce 5: K čemu má křesťan směřovat

Jak zvládat těžká období

 • Lekce 6: Bůh nás chce formovat
 • Lekce 7: Zraněný bojovník

Klíčové mužské záležitosti

 • Lekce 8: Dát smysl svému životu
 • Lekce 9: Sex a morální čistota
 • Lekce 10: Tvoje práce je důležitá