Seminář - Výkladové kázání

Popis semináře výkladového kázání

LEKCE 1: Co je výkladové kázání?

I. Tři základní oblasti výkladového kázání

A) Oblast duchovní

B) Oblast podstaty výkladového kázání

C) Oblast struktury kázání

II. Hlavní modely kázání

A) Textové kázání a jeho definice

B) Tematická kázání a jeho definice

C) Modely nesprávně označované jako výkladové

III. Výkladové kázání a jeho základní prvky

IV. Příklad výkladového kázání

LEKCE 2: Důležitost a výsledky výkladového kázání

I. Jak důležité je krmit Boží stádo?

I. Proč je výkladové kázání tak důležité při krmení?

III. Výsledky výkladového kázání

LEKCE 3: Kroky určení předmětu a tématu

I. Nalezení předmětu kázání

II. Zvolení tématu kázání

LEKCE 4: Jak zformulovat tezi (hlavní myšlenku)

I. Definice teze

II. Vlastnosti teze kázání

III. Typy teze

LEKCE 5: Jak zkonstruovat přechodovou větu

I. "Přechodová věta jako Homiletický most"

II. Konstrukce přechodové věty

LEKCE 6: Jak stanovit hlavní body a podbody

I. Hlavní body kázání

II. Podbody a jejich rozvinutí

LEKCE 7: Navržení úvodu a závěru

I. Navržení úvodu

A) Úkoly úvodu

B) Jednotlivé kroky navrhování úvodu

II. Navržení závěru

A) Tři složky závěru

B) Objektivní tvrzení

C) Typy závěru

III. Shrnutí a budování dovednosti sestavování výkladového kázání

LEKCE 8: Použití kontextu pro biblický výklad

I. Cíle výkladu biblického oddílu

A) Nejdůležitější věcí při studiu kteréhokoli oddílu pro výklad je kontext

B) Důležité otázky každého kazatele

II. Kontext při studiu biblického oddílu

A) Kontext je to, co se děje okolo biblického oddílu - řídí jeho význam

B) Vnitřní okolnosti

C) Vnější okolnosti

D) Zásady použití kontextu


 je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit předávat Boží slovo posluchačům.