Konflikt, kritika a konfrontace - Obsah

Konflikt, kritika a konfrontace

Konflikty a kritika, jsou součástí našeho běžného života. Pokud jsme vedoucími, tak se s touto problematikou budeme setkávat častěji. Konflikt vzniká mezi dvěma, nebo více lidmi a většinou se dotýká všech. Kritika naší osoby přichází od druhých lidí zvenčí. Může být oprávněná, ale mnohdy je neoprávněná. Důležité je, abychom se s ní správně vyrovnali. Konfrontace je spíše naše jednání s lidmi navenek, pokud jako vedoucí musíme řešit nepříjemné situace.

Obsah semináře:

I. KONFLIKT - hrozba, nebo výzva

A)  Úvod do problematiky konfliktů:

 • Tři základní pravdy konfliktů
 • Tři pohledy na konflikt
 • Jaké jsou zdroje konfliktů

   Příčiny konfliktů

 • Nevyslovená a nenaplněná očekávání
 • Nevyřešené problémy minulosti
 • Nejistota a neznalost své identity a charakter
 • Charakter - touha po moci a zviditelnění se

B)  Praktické řešení konfliktů:

   1.   Pět základních principů pro řešení konfliktů

 • Princip lásky
 • Princip prvních čtyř dnů
 • Princip prvního slova
 • Princip dotáhnutí do konce
 • Princip přátelství

   2.   Desatero, které vede k vyřešení konfliktu

 • Modlit se, i když jsme naštvaní
 • Být první, kdo začne komunikovat
 • Začít s ujištěním o dobrých úmyslech
 • Ujmout se problému a přijmout zodpovědnost
 • Vysvětlení, jak mohl konflikt vzniknout
 • Být ochotný naslouchat druhé straně
 • Zajistit prostředí důvěry a bezpečí
 • Ochota se omluvit, činit pokání a prosba o odpuštění
 • Ochota udělat kompromis, pokud je to potřeba
 • Modlitba a projev lásky

   3.   Příklad apoštola Pavla - Filemon

C)  Otázky pro diskusi a práce ve skupinkách

II. KRITIKA a jak se s ní vyrovnat

A)   Proč jsou vedoucí kritizováni více než jiní?

     1. Vedoucí je vždy na očích

     2. Vedoucí více riskuje

     3. Vedoucí stojí v první linii

    4. Vedoucí je více zranitelný

    5. Úspěch vedoucího působí žárlivost některých lidí

B)   Co dělat, když jsi kritizován:

    1.   Dva druhy kritiky

 • Konstruktivní kritika
 • Destruktivní kritika

    2.   Odpovědět si na otázky

 • Jak to dotyčný se mnou myslí?
 • Je kritika - obvinění pravdivé?
 • Jde o kritiku mé osoby nebo toho, co dělám?
 • Jak se při kritice cítím?

C)   Oprávněná kritika:

 • Přijmout kritiku pro svůj život
 • Dát do pořádku problém
 • Udělat kroky k nápravě
 • Činit pokání a omluvit se

D)    Neoprávněná kritika:

 • Odmítnout kritiku
 • Musíme jít dál - nenechat se zranit a zastavit
 • Obnovit svou mysl
 • Přestat té kritice naslouchat

E)    RADY, JAK JEDNAT S KRITIKOU:

 • Mít pokorný postoj Ježíše Krista
 • Nehněvat se, učit se sebeovládání
 • Střežit svůj jazyk
 • Být otevřený k lidem s jinými názory
 • Dát prostor k otázkám a diskusi

F)    BIBLICKÝ PŘÍKLAD: Mojžíš a jeho jednání s kritikou

III. KONFRONTACE - NEPŘÍJEMNÁ POVINNOST VEDOUCÍCH

A) CO ZNAMENÁ KONFRONTACE