Budování následovníka

Příklad apoštola Pavla a Timotea

Budování následovníka

1Tm 4, 12-16 Příklad apoštola Pavla a Timotea

I. Předávání zkušeností mladším

   Úvod k tématu - Timoteus je nápadně mladý

 • Potřeba být osobností
 • Potřeba se aktivně stavět do role vedoucího
 • Potřeba mluvit, jednat a chovat se tak, aby si nás druzí mohli vážit

II. Co pro to můžeme nebo bychom měli udělat?

   A) Potřeba být vzorem

 • V mluvení
 • V chování a jednání
 • V lásce
 • V chození v Duchu svatém

   B) Věnovat se službě slovem

 • Předčítání
 • Motivace a povzbuzování
 • Vyučování

   C) Nezanedbávej svůj dar milosti

 • Obdarování
 • Povolání od Hospodina
 • Pověření autoritami

   D) Starej se, pečuj...

 • Pokrok a duchovní růst
 • Aby růst byl viditelný

   E) Dávej pozor, zaměř svou pozornost...

 • Sám na sebe
 • Na své učení
 • Buď v tom vytrvalý

III. Závěr - Budeš-li toto činit, přineseš záchranu

 • Sám sobě
 • Těm, kteří tě poslouchají
 • Těm, kterým sloužíš