Naučit se vést sám sebe - Obsah

Osobní vůdcovství aneb jak vést sám sebe

 Obsah semináře:

I. Potřeba a důležitost vůdcovství

 • Zdůvodnění vůdcovství
 • Základní úrovně vedení
 • Základní pojmy vůdcovství

II. Charakteristiky velkých efektivních vůdců

 • Deset hlavních znaků vefektivních vedoucích
 • Efektivní vedoucí jsou ochotni měnit sebe a svůj pohled na okolí

III. Efektivní vedoucí se učí vést sám sebe

 • Vnitřní a vnější vlivy na naše vedení
 • Naše očekávání
 • Kdo se nenaučí vést sám sebe, nedokáže vést druhé

IV. Stavba našeho vůdcovství

 • Základ: Vítězství v osobním životě
 • Budova: Vítězství ve veřejném životě
 • Střecha: Regenerace a budování našeho obdarování

V. Základ: Vítězství v osobním životě (oblast změny charakteru)

 • Doplňuj bankovní konto svého nitra (buduj sebedůvěru)
 • Oblast 1: Buď aktivní v myšlení (žij vírou)
 • Oblast 2: Měj vizi pro svůj život (mysli na to, jaké to bude na konci)
 • Oblast 3: Nejdříve dělej nejdůležitější věci (zvol si priority)

VI. Budova: Vítězství ve veřejném životě (oblast změny jednání)

 • Doplňuj bankovní konto svých vztahů (buduj si důvěru ostatních)
 • Oblast 4: Buduj si myšlení vítěze (... a dovol vítězit druhým)
 • Oblast 5: Pochop druhého, pochopíš vítězství (dej prostor druhým)
 • Oblast 6: Nauč se pracovat v týmu (dva dokážou více než jeden)

VII. Střecha: Regenerace a budování našeho obdarování

 • Neusni na vavřínech (nejsi dokonalý)
 • Rozvíjení svého duchovního i přirozeného obdarování
 • Regenerace a odpočinek