Charakteristické vlastnosti - Obsah

Charakteristické vlastnosti  zralých vedoucích

Obsah semináře:

I. Úvod do problematiky jistoty a nejistoty vedení

II. Co znamená být zralým vedoucím? 

 •  Velcí vedoucí jsou lidé s velkým a širokým srdcem 
 •  Velcí vedoucí neusilují být velkými.

III. Zralí vedoucí uvolňují druhé k úspěchu 

Každého člověka, který chce, je možné vést k úspěchu.

 • Velcí vedoucí předávají svůj úspěch druhým
 • Velcí vedoucí se z úspěchu druhých radují
 • Velcí vedoucí jsou vzorem v štědrosti

IV. Zralí vedoucí pracují na svém charakteru 

 Příklad velikosti a malosti - Saul a David

 • Zralí vedoucí snadno odpouštějí
 • Zralí vedoucí si nedrží provinění druhých
 • Zralí vedoucí jsou ochotni se poučit ze svých chyb

V. Zralí vedoucí dokážou přijmout kritiku, a pak s ní jednat 

 Proč je vedoucí kritizován více než ostatní?

 • Konstruktiví a destruktivkí kritika
 • Praktické rady, jak jednat s kritikou
 • Mojžíš jako Biblický příklad

VI. Zralí vedoucí naslouchají druhým lidem
Velcí vedoucí jsou ochotni naslouchat druhým lidem a Bohu
Velcí vedoucí vědí, že jejich pohled je omezený
Velcí vedoucí vědí, že názory jiných mají hodnotu
Velcí vedoucí si uvědomují že neznají že vše, a nemají nad vším kontrolu

VII. Zralí vedoucí ctí své nadřízené a přijímají nasměrování
Důležitost respektování druhých lidí
Příklad Davida a proroka Nátana
Velcí vedoucí přijímají nasmerování
Velcí vedoucí vedoucí jsou ochotni činit pokání
Velcí vedoucí vedoucí naslouchají konstruktivní kritice

VIII. Zralí vedoucí se nehroutí pod tlakem
Velcí vedoucí dokážou spoléhat na Boha
Velcí vedoucí si uvědomují svá omezení
Umí říct ne, když je to potřebné, říci ano, protože vědí, čemu věří
Velcí vedoucí dokážou přijmout pomocnou ruku, když je potřeba

IX. Zralí vedoucí jednají s problémy a nebojí se opozice
Kritika a opozice je součástí úspěšných velkých vedoucích.
Velcí vedoucí dokážou jednat s neoprávněnou kritikou, aniž by je zranila.
Velcí vedoucí se učí se jednat s problémy dříve, než je řešit budou muset

X. Charakteristiky slabých a nejistých vedoucích
Příběh Rechabeáma, syna Šalamounova
Pohled na dominačního vedoucího
Pohled na nejistého - obranářského vedoucího

Kroky vedoucí k vypořádání se s nejistotou svůj text...