Video - kázání a vyučování

Kázání S. Raszka    /    Vyučování S. Raszka    /    Kázání Z. Kašpárek

Nedělní bohoslužby

Velký svatební omyl 1

Neděle 15. 11. 2020 

Můj Bože, jak tohle skončí?!

Neděle 218. 10. 2020, CB Třinec-Lyžbice

Nezůstaň mlčet

Neděle 4. 10. 2020, CB Třinec-Lyžbice

Vytrvej, a Bůh tě překvapí!

CB Třinec-Lyžbice

Bohu nepatří zbytky, ale živobytí

CB Třinec-Lyžbice

(Ne)spravedlivý Bůh

CB Třinec-Lyžbice

D.R.B. Krátké motivační zamýšlení

Boj za svobodu - ale za kterou


Tak tedy dobrou chuť


Dobré ráno, Bože

Vyjdi z vězení svého trápení

CB Třinec-Lyžbice