Video - kázání a vyučování

Kázání  S. Raszka    /   Vyučování  S. Raszka    /    Kázání  Z. Kašpárek

Co očekáváš v příštích dnech?

Neděle 27. 12. 2020, CB Třinec-Lyžbice

Nezasloužena Boží milost

Neděle 24. 1. 2021, CB Hrádek

Chceš se plahočit, nebo vznášet?

Neděle 29. 11. 2020, CB Hrádek

Koronavirová poušť

Neděle 25. 10. 2020, CB Třinec-Lyžbice

Klíčoví vedoucí Božího království

Neděle 30. 8. 2020, CB Třinec-Lyžbice

Jak zvítězit nad trápením a starostmi

Neděle 5. 4. 2020, CB Třinec-Lyžbice

Rozhodnutí naplnit poslání Ježíše Krista

Neděle 11. 10. 2020, CB Třinec-Lyžbice

Pojďme naplnit poslání Velikonoc

Neděle 26. 4. 2020, CB Třinec-Lyžbice

Zjevení aneb čiňte pokání

Neděle - CB Třinec-Lyžbice