Misijní a diakonická služba na Zakarpatí

Misijní a diakonická služba na Ukrajině


Služba romským vedoucím a potřebným na ZAKARPATÍ 

Podpora romských vedoucích církve Živého Boha v Mukačevu, v okolních městech a vesnicích.

Vedoucí: Slavoj Raszka

Kontakt: E-mail: misie@cbhbest.cz; Mobil: +420 739 324 594                                   .. BU: 2901408176/2010 variabilní symbol: 4000

Mise pro život - Ukrajina

Mise pro život - UKRAJINA

Finanční, materiální a duchovní pomoc dětem, vdovám a lidem v nouzi

Vedoucí: Pavel Turoň           

Kontakt: E-mail: mise.turon@seznam.cz;  Mobil:  +420 776 566 950                               Facebook: https://www.facebook.com/pavel.turon.7                                                   BU: 2901408176/2010 variabilní symbol: 2016