Semináře CBH BEST  

Projekt prevence a vzdělávání

CBH BEST - Projekt prevence a vzdělávání

CBH BEST je projekt zaměřený na podporu vůdcovství a budování vedoucích. Dále se zaměřuje na duchovní růst společenství a osobní a duchovní růst jednotlivců. Další oblastí je služba mladé generaci v rámci primární prevence mladé generace na základních a středních školách a v organizacích věnujících se mladé generaci. V neposlední řadě se věnuje podpoře romských vedoucích na Zakarpatské Ukrajině. CBH BEST pracuje pod záštitou Diakonie Církve bratrské v Hrádku.

Slavoj Raszka, kazatel Církve bratrské

   Nástroji pro tuto činnost jsou:   

  • Semináře
  • Přednášky a besedy
  • Workshopy a koučink

    Naše vize:

     Pomáhat lidem růst v osobním, profesním i duchovním životě.

Naše poslání:

B...Budování - Podpora vůdcovství a klíčových vedoucích. Podpora osobního a duchovního růstu, podpora růstu společenství.

E...Efektivita - Být efektivní a úspěšní v tom, co děláme, a to v osobním životě, ve službě druhým i ve veřejné službě. Budování týmové práce a pomoc v hledání vize a nasměrování společenství.

S...Studium - Studium Božího slova do hloubky. Studium základů a růstu v Ježíši Kristu. Studium náročných a aktuálních témat a otevírání témat, o kterých se málo mluví.

T...Trénink - Povolávání, vyučování a příprava nových služebníků, vedoucích a lektorů. Prevence na školách, školení rodičů, učitelů a široké veřejnosti

Nabídka seminářů, přednášek a workshopů