Články ze Zakarpatí

POČÁTEK SLUŽBY   /   SVĚDECTVÍ BALKOVÝCH   /   ČLÁNKY Z MINULA   /   SOUČASNÉ VÝJEZDY   /   BOŽÍ JEDNÁNÍ

Den se začal nachylovat. Přistoupilo k němu těch Dvanáct a řekli mu: "Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a statků opatřit si nocleh a nalézt potravu, protože jsme zde na pustém místě." Řekl jim: "Vy jim dejte najíst!" Oni řekli: "Nemáme víc než pět chlebů a dvě ryby. Nebo snad máme my jít a nakoupit pokrm pro všechen...

Vánoční svátky roku 2010 jsou za námi. Byla to pro nás to svátky pohody a požehnání. Svátky jsou dobou, kdy máme k sobě blíž a obdarováváme své blízké. Co kdybychom také obdarovali někoho, kdo nám to nebude moci vrátit, ale potřebuje to mnohem více než my?

Je středa deset hodin dopoledne. Přijíždíme k ukrajinské hranici. Celní a pasovou kontrolu Slováků máme za sebou a těšíme se, že brzo přejedeme i hranici na Ukrajinu. Je zde velmi málo aut, protože na Ukrajině řádí chřipka. Dokonce prasečí. Turisté sedí doma a přes hranici na Zakarpatí jezdí pouze ti, kteří se tam skutečně potřebují dostat....

Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť; jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky,...

Bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben....